Verkooprelatie/debiteur inrichten voor projectfacturering

Je stelt bij de verkooprelatie een aantal gegevens in voor de projectfacturering, zoals btw-plicht, eventueel een afwijkend verkooprelatieprofiel en de gewenste verstrekkingswijze van de facturen.

Let op:

Het is niet mogelijk om facturen toe te voegen of te genereren voor geblokkeerde verkooprelaties.

Verkooprelatie/debiteur voor projectfacturering inrichten:

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Debiteur.
 2. Open de eigenschappen van de debiteur.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Controleer/selecteer de valuta bij Valuta, waarmee Profit de facturen voor de verkooprelatie moet toevoegen.

  Bij de facturering worden de verkoopprijzen in de basisvaluta altijd omgerekend tegen de bij de valuta opgegeven koers.

 5. Controleer/selecteer de Voorkeur verstrekkingswijze.

  De facturen kun je bijvoorbeeld e-mailen als pdf en/of afdrukken. Met deze verstrekkingswijze houdt de Output-actie rekening. Als je wilt kun je in de wizard er ook voor kiezen van de voorkeuren af te wijken en juist alles óf te mailen óf af te drukken.

 6. Ga naar het tabblad: Debiteur.
 7. Vink Is debiteur aan voor je gaat factureren. De verkooprelatie moet debiteur zijn.

  Vervolgens worden de volgende velden verplicht:

  • Selecteer een Verzamelrekening.
  • Selecteer een Betalingsvoorwaarde.
 8. Controleer of de volgende velden juist zijn ingevuld:
  • Btw-plicht: Selecteer hier de btw-plicht van de verkooprelatie. Bij de facturering wordt het btw-percentage en het btw-bedrag onder meer bepaald door de btw-plicht van de verkooprelatie.
  • Afwijkende btw-tariefgroep: Geef hier aan dat voor de betreffende verkooprelatie een afwijkend btw-percentage geldt. Dit betekent bijvoorbeeld dat als voor een werksoort standaard het hoge btw-tarief geldt, voor de betreffende verkooprelatie toch het lage btw-tarief moet worden gehanteerd. Bij de werksoort kun je hiervoor de juiste btw-referentie opgeven. Deze regeling is o.a. van toepassing in de agrarische sector.
 9. Ga naar het tabblad: Facturering.
 10. Selecteer een afwijkende verkooprelatie bij Factureren aan als je wilt factureren aan een afwijkende verkooprelatie. Op deze manier kun je, voor een bedrijf met meerdere vestigingen, facturen naar de hoofdvestiging versturen, terwijl de goederen geleverd worden naar de betreffende subvestiging.

  Als je bij dit veld een afwijkende verkooprelatie invult dan kun je ook afwijkende contactpersonen van deze verkooprelatie als afwijkende contactpersoon van een verkoopfactuur selecteren.

 11. Ga naar het tabblad: Digitaal.
 12. Stel de verstrekkingswijze voor de projectfacturen in, als deze afwijkt van de voorkeur verstrekkingswijze, die je hebt ingesteld op het tabblad Algemeen.
  1. Klik op de actie: Onderhouden.

   Je ziet bovenin het venster de algemene verstrekkingswijze en contact is voor deze verkooprelatie.

  2. Selecteer het Type rapport, in dit geval Projectfactuur, waarvoor je een afwijkend contactpersoon en/of afwijkende verstrekkingswijze wilt instellen.
  3. Selecteer de Verstrekkingswijze.
  4. Selecteer het Contact.
  5. Klik op: Voltooien.
 13. Stel eventueel ook de verstrekkingswijze in voor termijnfacturen en concepten als je hier mee werkt.
 14. Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook: