thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Correctiefactuur voor vooruitbetaling genereren

Je kunt in Profit Ordermanagement correctiefacturen genereren. Dit gebruik je bijvoorbeeld als je een verkooporder met vooruitbetaling hebt, die al gefactureerd en betaald is, maar waar toch nog wijzigingen op geweest zijn. In geval van vooruitbetaling heb je maar één correctiefactuur aan het eind van het proces waarin alle wijzigingen worden opgenomen. Je kunt alleen een correctiefactuur genereren als de order is afgehandeld.

In de correctiefactuur wordt het verschil (positief of negatief) opgenomen, berekend per regel ten opzichte van de originele factuur. Als het verschil in de regel vóór de wijziging en ná de wijziging, kan worden bepaald, dan komt daarvan een verschilregel in de correctiefactuur. Bij complexe regelkortingen (staffelkorting, ed.) crediteert Profit de regel eerst en voegt vervolgens een nieuwe regel in de correctiefactuur toe. Als je opnieuw gefactureerd hebt of creditfacturen hebt toegevoegd, dan blijven deze voor de correctiefactuur buiten beschouwing.

Je kunt alleen een correctiefactuur voor een vooruitbetaalde order genereren als:

 • voor die order al een factuur is gegenereerd die al betaald is én
 • er al één of meer pakbonnen van de verkooporder bij vooruitbetaling zijn gemaakt en gereedgemeld (vinkje Gereedgemeld in alle bijbehorende pakbonnen )
 • of: de order de status Geleverd heeft (handmatig via actie Afhandelen)
 • de verkooporder mag ook niet geblokkeerd zijn. Geef deze eerst vrij voordat de correctiefactuur kan worden aangemaakt.

Als de actie Genereren correctiefactuur niet zichtbaar is in de weergave met de facturen, moet je deze eerst autoriseren.

Let op:

Heb je de actie Crediteren gebruikt met de actie Afhandelen in plaats van de actie Correctiefactuur genereren? Dan gaat het niet goed. Dan krijgt de order de status 'Geleverd' en de indicatie 'Correctiefactuur nodig' (hier geeft Profit ook een melding van).

Raadpleeg onderaan deze pagina wat je kunt doen.

Inhoud

Correctiefactuur genereren

Correctiefactuur genereren:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Factuur.
 2. Klik op de actie: Genereren correctiefactuur.
 3. Vul eventueel de velden voor de selectie.
 4. Vul eventueel alleen de velden voor vooruitbetaalde orders om daarvan correctiefacturen te genereren.
 5. Klik op: Volgende
 6. Vul een waarde in bij Factuurdatum.
 7. Klik op: Volgende
 8. Vink eventueel correctiefacturen uit.
 9. Klik op: Voltooien.

Als de correctiefactuur is gegenereerd, wordt het veld Correctiefactuur vereist in de verkooporder automatisch uitgezet.

Correctiefactuur voor vooruitbetaling genereren

Heb je foutief de actie Crediteren gebruikt?

 1. Maak de correctiefacturen dus alsnog allemaal aan.
 2. Journaliseer vervolgens de originele factuur, de creditfactuur en de correctiefactuur.

  Hierna hebben de facturen de status 'Afgehandeld'.

 3. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Factuur.
 4. Klik op de actie Collectief verwijderen.

  In deze wizard komen alle facturen met de status 'Afgehandeld' naar voren. Let op! De peildatum voor collectief verwijderen moet een dag na de factuur/journaliseer datum zijn.

  Na deze actie zijn de facturen collectief verwijderd en weg uit Ordermanagement.

De journaalposten in Financieel moet je vervolgens nog apart verwijderen.

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Dagboek.
 2. Dubbelklik op het betreffende verkoopdagboek waar ze in staan.
 3. Open de eigenschappen.
 4. Ga naar het tabblad: Mutaties.
 5. Zoek hier de boekingen op, selecteer ze door ze aan te vinken en kies boven de weergave voor de actie Dagboek nulstellen.

  (de actie 'Verwijder journaalpost' zal niet werken, omdat het journaalposten betreffen die vanuit een andere module afkomstig zijn).

  Is de actie 'Dagboek nulstellen' niet beschikbaar, dan moet je hiervoor als gebruiker geautoriseerd worden.

De verkooporders met de status 'Afgehandeld' kunnen eventueel ook collectief worden verwijderd:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder.
 2. Klik op: Collectief verwijderen.

  In deze wizard komen alle verkooporders met de status 'Afgehandeld' naar voren.

  Let op!

  De peildatum voor collectief verwijderen moet een dag na de orderdatum datum zijn.

Direct naar

 1. Verkoopfactuur
 2. Inrichting facturering
 3. Verkoopfacturen automatisch genereren
 4. Pakbon overnemen naar factuur
 5. Verkoopfactuur handmatig toevoegen
 6. Factureren aan andere verkooprelatie/debiteur
 7. Verkoopfactuur afwijkend incasseren
 8. Correctiefactuur genereren
 9. Verkoopfactuur wijzigen
 10. Verkoopfacturen crediteren
 11. Facturen verstrekken
 12. Verkoopfacturen verwijderen

Process

Facturering

Work area

Ordermanagement