Bankafschriften

Met het inlezen van bankafschriften bespaar je tijd en voorkom je fouten. Je downloadt de afschriften van je bank in de vorm van bestanden. Door een bestand in te lezen, hevel je de afschriftregels over naar het bankboek in je administratie. Heb je meerdere administraties, dan kun je de afschriftregels in één keer inlezen voor alle administraties.

Profit lettert openstaande posten van debiteuren en crediteuren tijdens het inlezen automatisch af als de betreffende betalingen herkend worden.

Je kunt in Profit afschriften van buitenlandse rekeningnummers binnen het SEPA-gebied inlezen.

Beschrijving

Met het inlezen van bankafschriften bespaar je tijd en voorkom je fouten. Je downloadt de afschriften van je bank in de vorm van bestanden. Door een bestand in te lezen, hevel je de afschriftregels over naar het bankboek in je administratie. Heb je meerdere administraties, dan kun je de afschriftregels in één keer inlezen voor alle administraties.

Niet alle banken gebruiken dezelfde bestandsindeling voor elektronische bankafschriften. In Profit kun je diverse bestandsformaten voor bankafschrift bestanden inlezen.

Je kunt de volgende bestandsformaten inlezen:

 • Swift (MT-940)

  Dit is het meest gebruikte bestandsformaat. Bij het inlezen controleert Profit of het beginsaldo in het bestand gelijk is aan het saldo van het betreffende dagboek. Handmatige correcties in het dagboek zijn dan ook uit den boze.

 • BRI-outputbestand

  BRI staat voor Bulk Rekening Informatie. Dit is een bestandsformaat van Rabo Internetbankieren Extra.

  Je ontvangt hiermee rekeninginformatie van derden. De bestanden bevatten rekeninginformatie van meerdere bankrekeningnummers over een bepaalde periode.

 • GMU

  GMU staat voor Geïntegreerde Mutatie Uitvoer. De ING heeft GMU speciaal ontwikkeld voor (maximaal) 7-cijferige zakelijke rekeningen.

  GMU geeft informatie over uitgevoerde transacties en niet-verwerkte betaal- en incasso-opdrachten.

 • Equens (voorheen Interpay)
 • Postbank

  Speciaal voor bestanden met alleen girorekeningnummers.

 • MCR

  Multi Client Report formaat van ABN AMRO.

 • Bank to Customer Statement (CAMT53)

  Het nieuwe formaat bestandsindeling waar de Nederlandse banken langzaam maar zeker op over zullen stappen. Dit bestandsformaat is ook bekend als TAG25 bij banken.

 • BTL91

  Het BTL91-bestandsformaat is voor buitenlandse betalingen in euro's of andere valuta's aan crediteuren buiten de Euro-zone.

 • CODA

  Formaat voor Belgische rekeningnummers. Dit formaat is alleen geldig in België.

 • CAMT53

  Via de bankkoppeling met Isabel Connect.

Je eerste voorbereiding voor het verwerken van dagafschriften bestaat uit het downloaden van de dagafschriften. Iedere bank heeft daarvoor haar eigen procedures ontwikkeld.

Voorbereiding

Werkwijze