thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Ingelezen bankafschrift raadplegen

Je raadpleegt de ingelezen transactiebestanden in de weergave Bankafschriften.

Ingelezen bankafschriften raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Bankafschrift.

  Je hebt hier twee weergaven.

 2. Open de weergave: Saldocontrole.

  Deze weergave toont of het verschil tussen het begin- en eindsaldo van het dagafschrift daadwerkelijk geboekt is als journaalpost op de bank.

 3. Open de weergave: Bankafschriften.

  Deze weergave bevat alle ingelezen en verwerkte bankafschriften.

  De kolom Nr. bevat het bankafschriftnummer toegekend door je bank en toont de waarde 00000 als de bank geen afschriftnummer meelevert in het bankafschrift.

  Het bankafschrift krijgt tijdens het inlezen een van de volgende statussen:

  • Ingelezen (wit)

   De afschriftregels zijn ingelezen, maar niet gejournaliseerd. Ook de openstaande posten zijn niet afgeletterd.

   Verwerk het ingelezen afschrift.

  • Onderhanden (lichtblauw)

   De afschriftregels zijn ingelezen en gedeeltelijk verwerkt.

  • Geblokkeerd (rood)

   Het controleproces tijdens het inlezen constateert een onjuist saldo. Het veld Melding toont de reden van de blokkering. Controleer altijd het geblokkeerde afschrift.

  • Verwerkt en gejournaliseerd (groen)

   Het bankafschrift is gejournaliseerd en afgeletterd in de financiële administratie.

 4. Open de eigenschappen van het ingelezen afschrift.
 5. Ga naar het tabblad: Algemeen.

  Het veld Melding toont bij geblokkeerde afschriften de reden van de blokkering.

 6. Ga naar het tabblad: Ingelezen bankbestand.

  Hier staan de originele afschriftregels, deze kun je niet wijzigen. Regels met een vinkje in de kolom Verwerkt zijn gejournaliseerd.

Tijdens het inlezen vinden controles plaats. Afhankelijk van het resultaat bepaalt Profit de status van het ingelezen bankafschriftbestand.

 • Het saldo dagboek is gelijk aan het startsaldo in het bestand, alle bankafschriftbestanden zijn verwerkt. Status: Ingelezen.
 • Het saldo dagboek is niet gelijk aan het startsaldo in het bestand, alle bankafschriftbestanden zijn verwerkt. Status: Geblokkeerd.
 • Het saldo dagboek is niet gelijk aan het startsaldo in het bestand, bankafschriftbestanden met de status Ingelezen en Onderhanden komen voor. Het startsaldo plus het saldo van deze niet-verwerkte bankafschrift komt overeen met het saldo dagboek. Status: Ingelezen.
 • Het saldo dagboek is gelijk aan het startsaldo in het bestand, bankafschriftbestanden met de status Ingelezen of Onderhanden komen voor. Het startsaldo plus het saldo van deze niet-verwerkte transacties komt niet overeen met het saldo dagboek. Status: Geblokkeerd.
 • Je leest het bestand tweemaal in. Status: Geblokkeerd.
 • Je downloadt de bestanden van twee opeenvolgende dagen en leest het recentste het eerst in. Status Geblokkeerd.
 • Je downloadt de bestanden van twee niet-opeenvolgende dagen en leest deze chronologisch in. Je downloadt een bankafschrift op vrijdag en leest deze in. In het weekend wordt er € 100,00 bijgeschreven en vervolgens weer afgeschreven. Je downloadt maandag een bestand met de mutaties van alleen maandag. Status van bestand van maandag: Ingelezen (ondanks dat de mutaties van het weekend niet opgenomen zijn in het bestand). Profit signaleert niet dat er een 'gat' aanwezig is tussen twee bankafschriften waarin mutaties hebben plaatsgevonden die gelijk zijn aan elkaar (bijvoorbeeld eenstorting en gelijktijdige overschrijving naar een andere rekening).
 • Je voegt handmatig een mutatie toe via het dagboek. Vervolgens lees je (of een collega) het bankafschrift in. Hierin staat dezelfde mutatie. Status: Geblokkeerd. Je kunt deze fout voorkomen door in de grootboekrekening die aan het dagboek Bank is gekoppeld aan te geven dat handmatige boeking op de grootboekrekening is toegestaan.

Geblokkeerde regels krijgen een rode kleur. Het veld Melding toont de reden van de blokkering. Controleer de geblokkeerde bankafschriften.

Direct naar

 1. Bankafschriften
 2. Elektronische bankafschriften inrichten
 3. Bankkoppeling inrichten
 4. Bankafschrift inlezen
 5. Ingelezen bankafschrift raadplegen
 6. Geblokkeerd bankafschrift controleren
 7. Bankafschrift vrijgeven
 8. Bankafschrift verwerken
 9. Bankafschrift verwijderen
 10. Zoekcriteria voor het matchen van bankafschriften met openstaande posten bij automatische verwerking
 11. Journaalpost bankafschrift wijzigen
 12. Verwerken van Equens-betalingen
 13. Bankafschriften via bankkoppeling

Process

Bankafschrift Bank

Work area

Financieel