thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Bankafschrift vrijgeven

Als je een geblokkeerd bankafschrift hebt gecontroleerd en de fouten hebt opgelost, geef je het afschrift vrij voor verdere verwerking.

Let op:

De actie voor het vrijgeven van bankafschriften kun je autoriseren. Dit richt je in via actie-autorisatie.

Bankafschrift vrijgeven:

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Bankafschrift.
 2. Selecteer het afschrift met de status Geblokkeerd.
 3. Klik op de actie: Vrijgeven.

  De status wijzigt van Geblokkeerd naar Ingelezen.

  Als je het bankafschrift per ongeluk hebt vrijgegeven, verwijder dan het afschrift en lees het opnieuw in.

De melding bij het geblokkeerde en vrijgegeven bankafschrift blijft bewaard. Als je de melding wilt verwijderen, kan dat op één van de volgende manieren:

 • Na het verwerken van de regels het bankafschrift verwijderen.
 • Het bankafschrift verwijderen, saldo van de rekening/dagboek corrigeren en bestand opnieuw inlezen.
 • Het bankafschrift verwijderen en een gecorrigeerd/nieuw bankafschrift inlezen.

Direct naar

 1. Bankafschriften
 2. Elektronische bankafschriften inrichten
 3. Bankkoppeling inrichten
 4. Bankafschrift inlezen
 5. Ingelezen bankafschrift raadplegen
 6. Geblokkeerd bankafschrift controleren
 7. Bankafschrift vrijgeven
 8. Bankafschrift verwerken
 9. Bankafschrift verwijderen
 10. Zoekcriteria voor het matchen van bankafschriften met openstaande posten bij automatische verwerking
 11. Journaalpost bankafschrift wijzigen
 12. Verwerken van Equens-betalingen
 13. Bankafschriften via bankkoppeling

Process

Bankafschrift Bank

Work area

Financieel