thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Concepten (conceptfacturering)

Het maken van concepten is een extra stap in het factureringsproces. Voordat je de nacalculatieregels daadwerkelijk factureert, bied je ze de verkooprelatie eerst in concept aan. Je maakt als het ware een pro forma factuur. Je kunt het concept controleren en wijzigen.

Concepten zijn met name handig als je voor een project meer dan één factuur maakt. Ook kun je concepten gebruiken voor verrekening met voorschotfacturen.

Met concepten kun je invloed uitoefenen op de te factureren bedragen. Het is mogelijk om bedragen door te schuiven naar een volgende factuur. Ook kun je besluiten om bedragen niet in rekening te brengen (Afboeken).

Concepten maken is alleen mogelijk voor als je nacalculatie een-op-een overneemt naar projectfacturen. Als je dus factureert 'op regiebasis'. Het gaat dan om in de nacalculatie geboekte kosten (uren, eenheden en artikelen). Artikelen met voorraad zijn alleen mogelijk als je de integratie met Ordermanagement hebt ingesteld.

Beschrijving

Het declaratieproces ziet er als volgt uit:

Van de nacalculatieregels genereer je eerst regels die klaargezet zijn voor de concepten; de nacalculatieregels kun je dan niet meer wijzigen. Vervolgens worden conceptregels gegenereerd.

Als er nog geen concept aanwezig is, wordt voor deze regels een concept toegevoegd. Als er voor de verkooprelatie een concept is dat nog niet geheel is afgehandeld, voegt Profit de klaargezette regels toe aan dit concept. Bij het genereren van het concept houdt Profit rekening met de instellingen voor facturering, waarin je kunt aangegeven dat de factuur 'verdichte' regels moet bevatten. Als je hiervoor kiest, verdicht Profit ook de regels op het concept.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook

Process

Concepten

Work area

Projecten