thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Concepten toevoegen

Als de nacalculatieregels zijn toegevoegd en gereedgemeld, kun je de concepten genereren.

Dit kan automatisch of handmatig.

Dit moet je eerst ingericht hebben.

Let op:

Je kunt geen concepten factureren met buitenlandse btw-tarieven.

Als je meerdere administraties hanteert bepaalt Profit, voor het afdrukken en journaliseren van de factuur, de Administratie volgens een hiërarchie:

Profit kijkt eerst in de kop van de boekingslay-out, vervolgens in het project, in de projectgroep, het standaard verkooprelatieprofiel, en als laatste in de instellingen facturering.

Inhoud

Concepten automatisch genereren

Je kunt conceptregels automatisch genereren.

Concepten genereren:

 1. Ga naar:  Projecten / Facturering / Concepten genereren.
 2. Selecteer de regel(s) waarvan je concepten wilt genereren of druk Ctrl+A als je alle regels wilt selecteren.

  Let op: 

  Als je meerdere administraties hebt en niet alle administraties wilt selecteren stel dan het filter in op de administratie die je wilt factureren.

 3. Klik op de actie: Genereren.

  Pro_Concepten genereren (10)

 4. Selecteer een andere conceptdatum als je de standaardwaarde (de datum van vandaag) wilt wijzigen.

  Profit gebruikt bij het genereren de conceptdatum als einddatum van de periode. Als je het concept, nadat je al een gedeelte hebt gefactureerd, weer genereert, stelt Profit bij Conceptdatum de actuele datum voor. Profit vult de Begindatum periode automatisch in met de vorige einddatum + 1 dag.

  Let op: 

  Als in het eerste concept conceptregels zijn doorgeschoven, dan wordt bij het opnieuw genereren van de concepten de begindatum niet doorgeschoven naar de bestaande einddatum + 1 dag. Omdat het concept blijft bestaan met de doorgeschoven regels, zullen nieuwe gegenereerde regels in het bestaande concept worden opgenomen, dan wijzigt de datum niet.

 5. Klik op:  Voltooien.
 6. Na het genereren kun je het concept beoordelen.

Concepten handmatig toevoegen

Na het gereedmelden van nacalculatieregels kun je concepten handmatig toevoegen.

Als er een 'Niet afgehandeld' concept voor de verkooprelatie aanwezig is, voegt Profit de geselecteerde regels toe aan dit concept.

Je kunt dit doen als blijkt dat een debiteur ontbreekt bij de concepten. In het dagelijkse proces zul je vooral concepten genereren vanuit de nacalculatieregels.

Let op:

Je kunt geen concepten factureren met buitenlandse btw-tarieven.

Concept handmatig toevoegen:

 1. Ga naar: Projecten / Facturering / Concepten.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer een waarde bij Administratie.

  Pro_Concepten toevoegen

 4. Vul de overige velden in.

  De conceptdatum wordt bij het genereren gebruikt als einddatum van het project.

 5. Klik op: Voltooien.
 6. Open de eigenschappen van het concept.
 7. Bewerk het concept. Welke mogelijkheden je hebt, hangt af van de instelling met betrekking tot verdichten.
  • Klik op de actie: Nieuwe verdichting als is ingesteld dat je verdicht, om een nieuwe conceptregel toe te voegen.
  • Klik op Nieuw als is ingesteld dat geen verdichting plaatsvindt.
  • Selecteer bij Methode verwerking een van de methoden waarop Profit met de regel om kan gaan.

   Als verdichten is ingesteld kun je vervolgens de nieuwe conceptregel via de actie Detailregels openen en daar vervolgens nieuwe detailregels toevoegen, mits het totaalbedrag hetzelfde blijft als in de conceptregel.

   Als níet verdichten is ingesteld, kun je alleen nieuwe conceptregels toevoegen, geen detailregels.

 8. Klik op: Voltooien.

  Je krijgt nu de vraag of je het concept wilt vrijgeven voor facturering.

Direct naar

 1. Concepten (conceptfacturering)
 2. Conceptfacturering inrichten
 3. Concepten genereren/toevoegen
 4. Concepten bewerken
 5. Concepten beoordelen, vrijgeven voor facturering, blokkeren of uitstellen
 6. Projectfacturen genereren
 7. Abonnement met voorschotfactuur

Process

Concepten

Work area

Projecten