Voorschotfacturen

Voorschotfacturen (voorschotnota’s) kun je op twee manieren aanmaken/genereren:

 • In het abonnement het veld Voorschotfactuur aanzetten. Hiermee kun je bijvoorbeeld contracten vastleggen, waarin met de klant is afgesproken dat periodiek een vast bedrag in rekening wordt gebracht.
 • Door in een handmatige projectfactuur aan te geven dat het een voorschotfactuur betreft.

Een voorschotfactuur verstrek je als normale factuur en wordt zo ook doorgeboekt naar de boekhouding in Profit Financieel. Een voorschotfactuur komt ook op de verzamelfactuur als dit is ingericht.

Daarnaast maakt Profit voor een voorschotfactuur één regel met het totaalbedrag van de factuur (exclusief btw) aan in het concept. Deze regel is dan in het concept een 'negatieve' regel waardoor het mogelijk is om de voorschotregels te verrekenen met de overige conceptregels.

Als in de concept-facturering instellingen is aangegeven dat de facturen worden verdicht, wordt voor de voorschotfacturen ook een verdichte regel aangemaakt.

Voorschotregels in de concepten kun je niet wijzigen; voorschotregels kun je wel afboeken of doorschuiven.

Inhoud

Artikelgroep en Artikel Voorschotten instellen

Voor voorschotfacturen maak je een artikelgroep en artikel. Je legt bij een artikelgroep vast naar welke grootboekrekeningen Profit de opbrengsten moet boeken.

 1. Ga naar: Projecten / Item / Groepering / Artikelgroep.
 2. Klik op: Nieuw.

  of

 3. Open de eigenschappen van de artikelgroep Voorschotten.

 4. Ga naar het tabblad: Artikel.
 5. Open de eigenschappen van het artikel Voorschot algemeen.

  Of voeg het artikel toe.

 6. Raadpleeg de velden.

Abonnement toevoegen met voorschotfactuur-instelling

Je stelt per abonnement in dat het een voorschotfactuur moet worden aangemaakt. Hierbij selecteer je het juiste project.

 1. Ga naar: Abonnementen / Abonnement / Abonnement.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de velden.
 4. Ga naar het tabblad: Cyclus.

 5. Vul de velden.
 6. Ga naar het tabblad: Extra.

 7. Vink Voorschotfactuur aan om aan te geven dat het om een voorschotnota gaat.
 8. Selecteer het project.
 9. Vink eventueel Uitsluiten van verzamelfactuur aan als je Verzamelfactuur hebt ingesteld over de modules heen, maar je wilt dit abonnement/deze voorschotfactuur niet op de verzamelfactuur.
 10. Klik op: Voltooien.
 11. Klik op: Annuleren om het scherm af te sluiten.

Voorschotfactuur automatisch factureren

Voorschotfactuur automatisch factureren:

 1. Ga naar: Abonnementen / Facturering / Facturen.
 2. Klik op de actie: Automatisch factureren.

  Je kunt de (factuur)datum nog aanpassen.

 3. Vink Alle facturen automatisch verstrekken na voltooien als je meteen de facturen wilt afdrukken/e-mailen. Dit doet Profit volgens de standaard instellingen. Wil je deze niet gebruiken? Verstrek dan ná genereren en vink dit veld niet aan.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Selecteer nu de abonnementen die je wilt factureren.
 6. Klik op: Voltooien

  Profit genereert de facturen.

 7. Klik op: Opslaan en sluiten

Je ziet de facturen in de weergave Abonnementen / Facturering / Facturen.

Handmatig factureren voorschotfactuur

 1. Ga naar: Projecten / Facturering / Facturen.

  Je ziet een weergave met alle bestaande facturen. Hier vandaan kun je de al gefactureerde facturen ook opnieuw afdrukken.

 2. Klik op: Nieuw

  Profit opent het scherm voor handmatige facturen.

 3. Selecteer de verkooprelatie aan wie je de factuur wilt versturen.
 4. Wijzig de factuurdatum als dat nodig is.

  Je kunt in de boekingsregel aangeven dat het om een voorschot gaat.

 5. Neem onderstaande gegevens over: 
 6. Klik op: Voltooien

Profit zal het gefactureerde artikel in het eerstvolgende concept meenemen om te worden verrekend. Uiteraard kun je het voorschot ook doorschuiven.

Afwijkende btw-instellingen van pakbonregel overnemen naar nacalculatie en concepten

Je kunt, als je werkt met projectbon/pakbon in de voorcalculatie en deze regels overneemt naar de nacalculatie en daarna factureert via concepten, afwijken van de btw-instellingen van de debiteur. Om dit te gebruiken moet je de factureringsmethode per project hebben ingesteld.

In de projectbon/pakbon kun je van de btw-plicht afwijken die in de voorcalculatie staat. Je kunt ook afwijken op de btw-tariefgroepregel ten opzichte van de voorcalculatieregel. Als dit gebeurt, dan worden deze gewijzigde btw-instellingen meegenomen naar de nacalculatie en conceptfactuur.

Alleen splitst Profit bij meerdere btw-plichten in de over te nemen set nacalculatieregels automatisch de concepten in één btw-plicht per concept. Het is namelijk niet mogelijk om in Profit twee concepten met verschillende btw-plichten met elkaar samen te voegen.

In Profit is er maximaal één actief concept per:

 • Administratie
 • Verkooprelatie
 • Valutacode
 • Btw-plicht
 • Project (als in de instellingen Factureren per project aan staat)

De btw-plicht staat in het concept. Deze kun je tonen in de kop van elk concept. In de nacalculatieregel zit de afwijkende btw-plicht.

Als de afwijkende btw-plicht niet overeenkomt met het bestaande concept van die verkooprelatie, dan zal Profit dus een nieuw concept aanmaken. Als dit niet de bedoeling is, dan kun je met de knop 'Btw-plicht' in het boekingsprogramma concepten de btw-plicht van een bestaand concept aanpassen.

Je kunt in Profit twee concepten met verschillende btw-plichten niet met elkaar samenvoegen. Het is wel mogelijk om regels over te boeken naar een concept met een andere btw-plicht.

Zie ook:

Direct naar

 1. Concepten (conceptfacturering)
 2. Conceptfacturering inrichten
 3. Concepten genereren/toevoegen
 4. Concepten bewerken
 5. Concepten beoordelen, vrijgeven voor facturering, blokkeren of uitstellen
 6. Projectfacturen genereren
 7. Abonnement met voorschotfactuur