Project (afwijkend) instellen voor projectfacturering

Je stelt bij een project een verkooprelatie en doorbelasting voor projectfacturering in. Daarnaast kun je facturering op projectniveau instellen door gebruik te maken van het veld Apart factureren.

Verder kun je per project afwijkende incasso-instellingen gebruiken.

Inhoud

Project instellen voor projectfacturering
 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Als je werkt met meerdere administraties in Profit Projecten dan kun je bij het project de administratie bij Administratie selecteren, afhankelijk van het niveau waar je de administratie wilt instellen. Als je werkt met Onderhanden Werk (OHW), dan kun je de administratie niet wijzigen in de eigenschappen van een project of projectgroep.
 5. Controleer of een verkooprelatie is ingevuld bij Verkooprelatie.
 6. Ga naar het tabblad: Facturering.
 7. Vink Doorbelasten aan als je nacalculatieregels geboekt op dit project standaard wilt factureren aan de opdrachtgever.
 8. Als je een project doorbelast, dan kun je eventueel per werksoort bepalen of je deze al dan niet doorbelast. Als je een project niet doorbelast, dan belast je de werksoorten nooit door. Vink Termijnfacturen aan als je bij dit project gebruikt wilt maken van termijnfacturering. Je kunt dit veld alleen aanvinken als Doorbelasten is aangevinkt. Op het tabblad Factuurtermijn kun je de factuurtermijnen toevoegen.
 9. Vul eventueel een waarde in bij Kenmerk voor bijvoorbeeld een nadere aanduiding voor het project. Profit kan dit kenmerk op een projectfactuur afdrukken.
 10. Vul eventueel een waarde in bij Referentie opdrachtgever. Profit kan dit kenmerk op een projectfactuur afdrukken.
 11. Vul eventueel een waarde in bij Toeslag (%) dat bij doorboeking van financiële kostenmutaties en inkoopfacturen moet worden voorgesteld voor de berekening van het verkoopbedrag.

  Dit is van toepassing als de kosten en inkoopfacturen aan de opdrachtgever voor het project kunnen worden doorbelast.

 12. Vul eventueel een waarde in bij Loonsom (%) als je Wet Ketenaansprakelijkheid hebt geactiveerd. Dit is het percentage dat Profit naar de G-rekening moet boeken.
 13. Vul eventueel een waarde in bij Factuurtekst als je deze op projectfacturen wilt afdrukken.

  Je kunt alleen teksten kiezen waarbij is aangegeven dat deze is toegestaan bij een project.

 14. Vul eventueel een waarde in bij Aanneemsom.
 15. Vul de valuta in als je de Aanneemsom hebt ingevuld.
 16. Vul de betaalvoorwaarde in bij Betalingsvoorwaarde als je wilt afwijken van de betaalvoorwaarde van de verkooprelatie.

  Let op: 

  Als je dit veld invult, dan neemt Profit bij het genereren of handmatig toevoegen van een factuur de betaalvoorwaarde uit het project, mits het projectnummer in de kop van de factuur staat. Dit is het geval als je bijvoorbeeld de instelling Factureren per project (bij Projecten / Beheer / Instellingen / Facturering/voorraad) of Apart factureren (in de eigenschappen van een project) hebt aangevinkt.

 17. Stel eventueel afwijkende incasso-instellingen in.
 18. Vink Apart factureren aan als je facturering op projectniveau wilt instellen en je de facturen voor dit project niet wilt verzamelen op verzamelfacturen.

  In tegenstelling tot de verkooprelatieprofiel-instelling verzamelmethode 'per project', geldt Apart factureren wél voor concepten.

  Als je vervolgens concepten genereert, neemt Profit alle vastgelegde nacalculatie bij dit project op in een apart concept. Zo kun je van één debiteur meerdere openstaande concepten aanmaken in dezelfde administratie. Alleen door het boeken van nacalculatie zal een nieuw concept worden aangemaakt. Het is niet mogelijk handmatig een nieuw concept voor de debiteur aan te maken wanneer voor de debiteur al een openstaand concept voor de administratie aanwezig is.

 19. Vink Afwijkende btw-tariefgroep aan als je voor dit specifieke project items (werksoorten of artikelen) wilt factureren met een afwijkende btw-tariefgroep instelling.
 20. Koppel eventueel een contact voor de projectfactuur.
 21. Stel eventueel een afwijkende manier van verzamelen van facturen in.

  Lees hier meer over verzamelen van projectfacturen per project.

 22. Ga naar het tabblad: Factuurtermijn.

  Op dit tabblad kun je factuurtermijnen instellen of raadplegen.

 23. Klik op: OK.
Project incasseren en evt afwijkende bankrekening

Je kunt een project, afwijkend van de instellingen bij de verkooprelatie, incasseren (of niet). Ook kun je, als je incasseren instelt, een afwijkende bankrekening instellen.

Je kunt dit ook via InSite, als je dit hebt ingericht (pagina-onderdeel Betalingsgegevens).

Afwijkende incasso-instellingen en bankrekening voor project:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Controleer of een verkooprelatie is ingevuld bij Verkooprelatie.
 5. Ga naar het tabblad Facturering.
 6. Selecteer bij Incasseren hoe je dit project wilt incasseren:
  • Overeenkomstig verkooprelatie als je volgens de instellingen bij de verkooprelatie (en de bankrekening van de verkooprelatie) wilt incasseren.
  • Niet incasseren
  • Factuur incasseren als je de factuur van dit project afwijkend wilt incasseren.
 7. Selecteer eventueel een andere bankrekening om van te incasseren bij Afwijkende bankrekening. Dit kan alleen als je Factuur incasseren bij Incasseren hebt geselecteerd. Je kunt dan via Nieuw direct een nieuwe bankrekening toevoegen.

  Let op:

  Incasseren en de afwijkende bankrekening worden alleen overgenomen als Factureren per project bij Factureringsmethode in de instellingen van projecten aan staat óf als Apart factureren (hieronder) aan staat.

  Deze instellingen worden ook naar abonnementen en ordermanagement overgenomen als dit project is gekoppeld.

 8. Vink Apart factureren aan als je dit project volgens de instellingen van dit project wilt factureren en je de facturen voor dit project niet wilt verzamelen op verzamelfacturen.
 9. Klik op: OK.
Project instellen voor projectfacturering met afwijkende btw-tariefgroep

Je richt deze instellingen in als je voor een project een afwijkende btw-tariefgroep wilt instellen en factureren. Dit komt bijvoorbeeld voor als een verkooprelatie/debiteur meerdere projecten heeft waarbij per project een ander btw-tarief wordt gehanteerd.

Als je bij een project Afwijkende btw-tariefgroep instelt, dan gebruikt Profit bij facturering, voor alle op dit project ingekochte artikelen en uitgevoerde werksoorten, de afwijkende btw-tariefgroep. Voor een project waarbij dit niet is ingesteld gebruikt Profit de reguliere btw-tariefgroep van het betreffende item.

Als je deze functionaliteit wilt gebruiken, dan moet je om dit te laten werken op projectniveau, eerst de factureringsmethode Factureren per project instellen. Profit maakt dan bij het genereren van facturen (of concepten) per verkooprelatie per project een aparte factuur aan. Vervolgens stel je per project in waarbij een Afwijkende btw-tariefgroep gehanteerd moet worden en bij de items/artikelen die je factureert voor dit project moet je de afwijkende btw-tariefgroep vastleggen.

Let op: 

De afwijkende btw-tariefgroep is nog niet in de geboekte nacalculatieregel te zien en wordt pas toegepast bij het factureren van de nacalculatieregels.

Facturering per project instellen:

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Instellingen / Facturering/voorraad.
 2. Ga naar het tabblad: Projecten.
 3. Vink Factureren per project bij Factureringsmethode aan zodat bij het genereren van facturen (of concepten) per verkooprelatie per project een aparte factuur wordt aangemaakt. Op de factuur worden uitsluitend de regels die op het project betrekking hebben verzameld.
 4. Selecteer de kostensoort waar je de factuurtoeslag op wilt boeken. Je mag hier alleen een kostensoort selecteren die niet in uren is.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Afwijkende btw-tariefgroep per item (artikel of werksoort) instellen:

 1. Ga naar:
  • Projecten / Item / Werksoort
  • Projecten / Item / Artikel
 2. Open de eigenschappen van het item.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Selecteer Btw-tariefgroep en Btw-tariefgroep bij afwijking.

  Je kunt alleen tariefgroepen selecteren die gekoppeld zijn aan het land van wetgeving.

 5. Vink Dienstenberekening aan als het item een dienst is.
 6. Klik op: Voltooien.

Afwijkende btw-tariefgroep per project instellen:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Ga naar het tabblad: Facturering.
 4. Vink Afwijkende btw-tariefgroep aan.

  Als dit veld is aangevinkt, dan zal Profit bij facturering van alle items de afwijkende btw-tariefgroep gebruiken. Als je dit veld uitvinkt bij een project dan gebruikt Profit de reguliere btw-tariefgroep van het betreffende item.

 5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook:

Direct naar

 1. Projectfacturering inrichten
 2. Projectfacturering autoriseren
 3. Algemene instellingen projectfacturering
 4. Verzamelen van projectfacturen instellen
 5. Verkooprelatieprofiel inrichten voor projectfacturering
 6. Verkooprelatie/debiteur inrichten voor projectfacturering
 7. Project instellen voor (afwijkende) projectfacturing
 8. Nummering projectfacturen
 9. Rapportlay-out Projectfactuur instellen
 10. Facturering binnenland en buitenland btw-plicht splitsen
 11. G-rekening in projecten