thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Artikel van type Tekst toevoegen

Je kunt teksten afdrukken op projectfacturen, concepten, inkoop- en verkoopdocumenten. Ook op overzichten van de stamgegevens kunnen de daaraan gekoppelde teksten worden weergegeven.

Als je gebruikmaakt van concepten, dan kun je bij facturering “op regiebasis” de regels uit de nacalculatie van de projecten verdichten per tekstcode: meerdere regels worden op de concepten en de daaruit gegenereerde projectfacturen als één totaalregel per tekstcode afgedrukt.

Tekst toevoegen:

 1. Ga naar:
  • Projecten / Item / Tekst
  • Ordermanagement / Item / Inrichting / Tekst
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vink Oorspronkelijke tekst na toevoegen factuur aan als je wilt dat na het samenstellen van de factuur de eventueel gewijzigde tekst bij de order en de pakbon wordt teruggezet naar de oorspronkelijke tekst.
 4. Vul de overige velden in.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Vul eventueel een uitgebreide toelichting op de tekst in.
 7. Voltooi de wizard.
 8. Stel eventueel in dat de Tekst niet overal is toegestaan.

Inhoud

Tekst toestaan

Je geeft per tekst aan waar de tekst is toegestaan. Door dit te doen voorkom je dat teksten verkeerd gebruikt worden.

Profit staat standaard toe dat de tekst bij alle items gebruikt wordt. Dit is niet altijd wenselijk. De tekst 'Licht beschadigd geen bezwaar', die je graag op je inkooporders plaatst om een korting te kunnen bedingen, wil je niet afdrukken op je verkooporder.

Tekst toestaan:

 1. Ga naar:
  • Projecten / Item / Tekst
  • Ordermanagement / Item / Inrichting / Tekst
 2. Open de eigenschappen van de tekst.
 3. Ga naar het tabblad: Soort.
 4. Vink Toegestaan uit bij de onderdelen waar je de tekst niet wilt gebruiken.

  Je kunt een tekst gebruiken bij meerdere gegevens, zoals inkoopmutatie, project, verkoopmutatie, werksoort, etc. In de geselecteerde gegevens kun je bij het veld Factuurtekst de teksten koppelen.

 5. Klik op: OK.
Zie ook

Direct naar

 1. Tekst
 2. Tekst als artikel toevoegen
 3. Orderteksten (Ordermanagement

Process

Artikelbeheer

Work area

Ordermanagement