Nummering projectfacturen

Je stelt de nummering van de projectfacturen in zodat Profit automatisch de factuurnummers kan bepalen.

Met een teller voorkom je dat nummers dubbel worden gebruikt. Bij het bepalen van het factuurnummer wordt in de tabel met facturen in Profit Financieel nagegaan of het nummer dat op basis van de teller zou worden uitgedeeld al voorkomt. Als dit het geval is, wordt het volgens de teller eerstvolgende vrije nummer uitgedeeld.

Let op: 

Profit kan op verschillende plekken factuurnummers genereren: tijdens het boeken in Financieel én tijdens de facturering in Ordermanagement, Projecten en Abonnementen. Profit bepaalt de factuurnummers op al die plekken automatisch op basis van het veld met het laatste factuurnummer in het financiële dagboek dat je voor de integratie van de facturen hebt ingesteld in de instellingen van de omgeving. Factuurnummers moeten in Profit uniek zijn: een factuurnummer mag slechts één keer voorkomen. Ook de nummers van verkoopfacturen en van inkoopfacturen mogen niet overlappen. Om problemen met de nummering te voorkomen de volgende tips:

 • Gebruik indien mogelijk voor de integratie van de verkoopfacturen vanuit Ordermanagement, Projecten en Abonnementen hetzelfde integratiedagboek.
 • Als je toch verschillende dagboeken gebruikt, zorg er dan voor dat de nummerseries van deze dagboeken elkaar nooit kunnen overlappen.
 • Controleer of ook de nummering van de dagboeken waarin je in Profit Financieel handmatig facturen boekt (inkoopboeken en verkoopboeken) niet kan overlappen met de nummers die Profit automatisch uitdeelt in Ordermanagement, Projecten en Abonnementen.

Nummering voor projectfacturen instellen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Nummerinstellingen / Tellers.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer Verkoopfactuur bij Tellerset.
 4. Vul een omschrijving van de teller in.
 5. Vul het aantal posities in dat in totaal voor de reeks moet worden gebruikt bij Totale lengte.

  De maximale lengte voor de reeks is 12 posities. Dit is inclusief het voorloopgedeelte.

 6. Vul een voorloopgedeelte in bij Voorloop (tags), als je bijvoorbeeld een 'jaar-tag' wilt.

  Het voorloopdeel blijft steeds hetzelfde, de rest van het nummer hoogt Profit automatisch op.

 7. Vul in Startwaarde het eerste nummer in van de nummerreeks die je wilt gebruiken.
 8. Controleer het voorbeeld van de startwaarde van de reeks. Deze zie je direct in het huidige scherm naast Startwaarde.
 9. Vul alleen Eindwaarde in, als je wilt dat de reeks stopt als deze eindwaarde bereikt is.
 10. Vul Begindatum reeks en Einddatum reeks in, zodat de reeks pas begint op de begindatum en eindigt op de einddatum. De periode tussen start- en einddatum van de teller moet 365 of 366 dagen zijn.
 11. Vink Na einddatum automatisch nieuwe reeks toevoegen aan.

  Deze moet je aanvinken, zodat Profit jaarlijks automatisch nieuwe reeksen kan toevoegen.

 12. Klik op: Voltooien.

Zie ook:

Direct naar

 1. Projectfacturering inrichten
 2. Projectfacturering autoriseren
 3. Algemene instellingen projectfacturering
 4. Verzamelen van projectfacturen instellen
 5. Verkooprelatieprofiel inrichten voor projectfacturering
 6. Verkooprelatie/debiteur inrichten voor projectfacturering
 7. Project instellen voor (afwijkende) projectfacturing
 8. Nummering projectfacturen
 9. Rapportlay-out Projectfactuur instellen
 10. Facturering binnenland en buitenland btw-plicht splitsen
 11. G-rekening in projecten