Tellers

Je gebruikt tellers om het laatste boekstuknummer of het laatste factuurnummer te bepalen. Voeg de tellers toe en koppel per dagboek de juiste teller.

Je hebt ook een teller op werkgever voor het nummeren van medewerkers o.b.v. werkgeverprefix. Als je deze nummeringsmethode niet hebt ingesteld in Profit HRM, kun je geen teller op werkgever vastleggen.

Let op:

In Profit Ordermanagement en Profit Projecten (dus ook projectfacturen, termijnfacturen e.d.) wordt geen factuurnummer uitgedeeld dat al bestaat. Bij het controleren of een factuurnummer al bestaat wordt ook naar de financiële facturen gekeken, dus niet alleen de ordermanagement-facturen, de projectfacturen en de termijnfacturen. Deze controle vindt over alle administraties plaats.

Als je een factuur verwijdert, zal Profit het verwijderde factuurnummer loggen. Door het verwijderen van een factuurnummer sluiten de factuurnummers namelijk niet meer op elkaar aan, terwijl dit wel een vereiste is van de Belastingdienst. Als de factuurnummering hier niet aan voldoet is het mogelijk dat klanten geen recht hebben op btw-aftrek. Je kunt gelogde factuurnummers raadplegen via het rapport Verwijderde en geannuleerde facturen (Profit).

Inhoud

Beschrijving

Je kunt in Profit de volgende tellersets (typen tellers) gebruiken: Boekstuknummer, Inkoopfactuur, Verkoopfactuur, Conceptfactuur, Werkgever en Algemeen.

De inrichting en onderhoud van deze tellers verschilt als volgt:

 • De teller voor Algemeen kun je niet toevoegen, verwijderen of wijzigen. De algemene tellers gebruikt Profit om bijvoorbeeld volgnummers toe te wijzen.
 • Voor de Werkgever kun je geen nieuwe teller toevoegen, want dit gebeurt automatisch als je een nieuwe werkgever toevoegt. De werkgeverteller kun je ook niet verwijderen, want dit gebeurt automatisch tijdens het verwijderen van de werkgever. Je kunt deze teller wel wijzigen.
 • De teller voor Conceptfactuur en Contract financieel kun je niet toevoegen of verwijderen. Je kunt deze teller wel wijzigen.

Toepassing:

 • De teller voor Boekstuknummer, Inkoopfactuur en Verkoopfactuur koppel je aan een dagboek. Als een teller voor dagboek niet de juiste waarden geeft, kijk dan eerst in de eigenschappen van het dagboek welke teller gebruikt wordt.
 • De teller voor Conceptfactuur, Werkgever en Algemeen koppel je niet aan een dagboek.
 • Je kunt aan een teller voor Boekstuknummer, Inkoopfactuur en Verkoopfactuur een onbeperkt aantal reeksen toevoegen. Hierdoor hoef je maar één teller te koppelen aan een dagboek.

Je kunt tellers met de volgende reeksen instellen:

 • Eén doorlopende reeks.

  Deze reeks gebruik je voor een 'eeuwig' doorlopende reeks. Dan is de reeks niet gebonden aan tijd en je hebt geen einddatum ingevuld. Je hoeft slechts eenmaal de teller in te richten. Hierbij gebruikt Profit altijd het volgende nummer in een reeks.

 • Handmatige reeks.

  Je onderhoudt deze teller zelf door (periodiek) handmatig reeksen aan deze teller toe te voegen. Je kunt een onbeperkt aantal reeksen toevoegen aan de teller. Aan de hand van de boekings- of factuurdatum gebruikt Profit de juiste reeks. Dit is de reeks waarbij de boekings- of factuurdatum tussen de begin- en einddatum van de reeks valt.

 • Automatische reeks.

  Profit onderhoudt de reeksen van deze teller automatisch; jaarlijks voegt Profit dan nieuwe reeksen toe. Profit onderhoudt de teller dan, zonder dat er menselijke interactie nodig is. Je stelt hiertoe een 'jaar-tag' in bij het voorloopgedeelte. Bijvoorbeeld [JJJJ], [JJJ], [JJ] of [J]. Voor het jaar 2013 geven deze 'jaar-tags' respectievelijk '2013', '013', '13' of '3' als voorlooptekst in de teller.

  Je richt dit dus eenmalig in en elk jaar wordt een nieuwe reeks aangemaakt. Enige uitzondering: als je wilt boeken in een toekomstig jaar waarvoor nog geen reeks bestaat.

Werkwijze

Zie ook

Direct naar

 1. Autonummering en tellers
 2. Autonummering
 3. Tellers