thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Autonummering en tellers

Je kunt veel gegevens in Profit automatisch laten nummeren (coderen), zoals organisaties, offertes, boekstukken, facturen, etc. Als je deze mogelijkheid bijvoorbeeld gebruikt voor organisaties, zal Profit bij het toevoegen van een organisatie automatisch een organisatienummer voorstellen.

Inhoud

Beschrijving

Voor het automatisch nummeren maak je gebruik van autonummering en tellers. De inrichting hiervan lijkt sterk op elkaar: je legt een indeling vast die onder andere is gebaseerd op een voorloopgedeelte en een startwaarde. Op basis hiervan genereert Profit automatisch een nummer wanneer dat nodig is.

Het verschil tussen autonummering en tellers is, dat je bij autonummering de nummering instelt voor één doorlopende reeks, zoals een reeks organisatienummers. Bij tellers kun je naast één doorlopende reeks gebruikmaken van datumafhankelijkheid: je kunt bijvoorbeeld een teller instellen voor kasboekingen met een geldigheid van een jaar. Je moet dan periodiek (elk boekjaar) een nieuwe reeks handmatig aan deze teller toevoegen óf je richt de teller zodanig in dat Profit automatisch een nieuwe reeks toevoegt.

Werkwijze

Process

Nummering

Work area

Algemeen