thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Autonummering

Je gebruikt autonummering onder andere voor organisaties en personen, vaste activa, offertes en pakbonnen. Je beschikt over extra opties voor inkoop- en verkooprelaties, medewerkers, sollicitanten en werkgevers.

Beschrijving

In Profit beheer je organisaties en personen in één centrale tabel. Elke organisatie die in Profit wordt toegevoegd, bijvoorbeeld als inkooprelatie, verkooprelatie, instantie, werkgever, medewerker, etc. wordt ook toegevoegd aan de centrale tabel.

Je kunt via de instellingen afdwingen, dat organisaties en daaraan gekoppelde inkooprelatie, verkooprelaties, etc. altijd dezelfde code hebben. De autonummering van de organisatie (of persoon) is dan leidend. Zo niet, dan moet je per onderdeel de autonummering vastleggen.

Voorbeeld:

De eerstvolgende vrije organisatiecode is 10000. Je hebt de nummering van inkoop- en verkooprelaties gelijkgeschakeld met organisaties.

Als je een verkooprelatie toevoegt, voegt Profit hiervoor ook een organisatie toe. Zowel de verkooprelatie als de organisatie krijgen code 10000.

Als je de nummering van bijvoorbeeld verkooprelaties niet gelijkschakelt met organisaties, moet je de nummering van verkooprelaties apart vastleggen.

De eerstvolgende vrije organisatiecode is 10000. Je hebt de nummering van verkooprelaties niet gelijkgeschakeld met organisaties. Voor verkooprelaties gebruik je een aparte reeks en het eerstvolgende vrije nummer is V50020.

Werkwijze

Process

Nummering

Work area

Algemeen