thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Organisaties en Personen

Je legt organisaties en personen vast. Elke relatie is een organisatie óf een persoon.

Beschrijving

Je legt bedrijven vast als Organisaties. Alle mensen leg je vast als Personen.

Daarnaast heb je ook contactpersonen. Een contactpersoon is de verbinding tussen een organisatie en een persoon. Een contactpersoon bij een bedrijf is tegelijkertijd dus ook een persoon.

Typen organisaties en personen

Er zijn verschillende typen organisaties en verschillende typen personen. Organisatietypen zijn bijvoorbeeld Verkooprelatie en Inkooprelatie. Een voorbeeld van een type persoon is Medewerker of Cliënt IB.

Voorbeeld:

Als medewerker Jansen bij jou de salarisadministratie doet, dan is dat persoon Jansen waaraan bovendien gegevens van het type Medewerker gekoppeld zijn.

Als je voor de verkoopafdeling klant Karton BV registreert, dan worden de algemene gegevens van de verkooprelatie bij Organisatie opgeslagen en de specifieke verkoopgegevens bij Verkooprelatie. Dit zijn de gegevens van het type Verkooprelatie.

Een Organisatie en een Persoon kunnen meer dan één type zijn.

Een Persoon of Organisatie heeft in het tabblad Koppeling een overzicht van de typen waaraan hij gekoppeld is. Deze koppelingen worden automatisch toegevoegd zodra je de type-specifieke gegevens invult. Dus in het tabblad Koppeling van Persoon Jansen zie je de koppeling Medewerker. Koppelingen geven dus alleen aan dat de geselecteerde Persoon ook nog in andere hoedanigheden in de database voorkomt.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

De algemene gegevens zijn gekoppeld aan organisaties en personen. Dit zijn bijvoorbeeld naam en adresgegevens. Algemene gegevens voor organisaties zijn velden als Branche en KvK-nummer.

Bij algemene gegevens van personen moet je denken aan velden als Titel, Geslacht of Burgerservicenummer.

Bij de specifieke typen organisaties en personen worden aanvullende gegevens opgeslagen. Specifieke velden van een organisatie van het type verkooprelatie zijn bijvoorbeeld btw-plicht en kredietlimiet. Een specifiek veld van een persoon van het type medewerker is bijvoorbeeld het salaris. Of de type-specifieke gegevens zichtbaar zijn, hangt af van de autorisatie.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook

Process

Organisatie Persoon

Work area

CRM