thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vereisten e-mailadres

Bij het opslaan van nieuwe contacten en het wijzigen van bestaande kan de volgende melding verschijnen: Het opgegeven e-mailadres voldoet niet aan het vereiste formaat.

De controle zit op alle aanwezige mailadressen bij de organisatie en/of persoon.

Let op:

E-mailadressen worden vaak gekopieerd en in het veld in Profit geplakt. Hier komt vaak een ongewenste spatie mee aan het einde van het mailadres. De controle op de juistheid van de e-mailadressen is aangescherpt, waardoor deze melding naar voren komt. Verwijder het e-mailadres en vul het handmatig in. Je kunt ook in het veld met het mailadres met de pijltjestoetsen helemaal naar rechts gaan en dan een backspace ingeven als je ziet dat daar een spatie staat.

Een juist e-mailadres:

  • Bevat één apenstaartje (@), maar begint er niet mee
  • Bevat minimaal één punt na het apenstaartje
  • Bevat minimaal één teken tussen het apenstaartje en de punt
  • Bevat minimaal twee tekens na de punt
  • Gebruikt voor het apenstaartje tekens uit de reeks (a-z), (A-Z), (0-9) en/of !#$&.+-=_
  • Gebruikt na het apenstaartje tekens uit de reeks (a-z), (A-Z), (0-9) punt en/of het minteken
  • Bevat maximaal 64 tekens tussen het apenstaartje en de punt

Zie ook:

Process

Organisatie Persoon E-mail

Work area

CRM