Verkooprelatie/debiteur toevoegen

Je voegt een nieuwe klant (verkooprelatie/debiteur) toe. Profit voegt automatisch een nieuwe organisatie of persoon toe en koppelt deze aan de debiteur.

Met de onderstaande procedure voeg je in één keer een organisatie of persoon en de bijbehorende verkooprelatie/debiteur toe. Apart aanmaken van een organisatie /persoon is dus overbodig.

 1. Ga naar:
  • Financieel / Debiteur / Debiteur
  • Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie
  • CRM /Organisatie/persoon / Verkooprelatie
  • Abonnementen / Abonnement / Verkooprelatie
  • Projecten / Project / Verkooprelatie
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Geef aan of je de verkooprelatie/debiteur wilt baseren op een organisatie of een persoon.
  Afhankelijk van deze keuze, krijg je in de volgende stappen andere velden.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Vul de naam in.
  Als je denkt dat de verkooprelatie/debiteur al bestaat als organisatie of persoon, dan vul je eerst de naam in. Vervolgens klik je op de zoekknop rechts van het veld Naam en klik je op Overeenkomstige organisaties of Zoek bestaande. Als Profit een overeenkomst vindt, kun je de betreffende organisatie/persoon direct overnemen. Deze wordt hierdoor ook gekoppeld aan de nieuwe verkooprelatie/debiteur.
 6. Druk op: Tab.

  Profit vult het veld Zoeknaam automatisch in op basis van de ingevulde naam.

 7. Druk op:Tab.
 8. Vul de velden Postcode en Huisnummer in.
  Als je het adres niet invult, kun je wel doorgaan met het toevoegen van de verkooprelatie/debiteur, maar de verkooprelatie/debiteur is niet bruikbaar in Profit.
 9. Druk op: Tab.

  Profit vult de adresgegevens voor zover mogelijk aan.

 10. Vink Postbusadres aan, als het een adres een postbusadres is.
 11. Vink Afwijkend postadres aan, om een afwijkend postadres in te vullen.
 12. Vul de velden Postcode en Huisnummer in.
 13. Profit vult de adresgegevens weer voor zover mogelijk aan.
 14. Vink Postbusadres aan, als het een adres een postbusadres is.
 15. Klik op: Volgende.

  Als je de melding krijgt dat de organisatie of persoon al bekend is, volg je verder de procedure Organisatie/persoon omzetten naar debiteur.

 16. Vul in de volgende stappen van de wizard de algemene gegevens (van de organisatie/persoon) in.

  Dit is mogelijk omdat het veld Vul aanvullende velden organisatie in is aangevinkt.

 17. Klik op: Volgende tot je de gegevens van het bankrekeningnummer kunt invullen.
 18. Selecteer het land van de bank bij Land van de bank.

  Als het land onder het SEPA-gebied valt, dan is IBAN-controle aangevinkt en verplicht.

  Profit controleert het IBAN-nummer met een standaard controle voor een geldig IBAN-nummer en of de eerste twee letters gelijk zijn aan de landcode die je invult bij Land van de bank. Gebruik tuxx iban controle module om het rekeningnummer te controleren. Via www.ibannl.org/uitleg-over-iban) kun je het IBAN-nummer en de BIC-code controleren.

 19. Vink IBAN-controle uit, als het bankrekeningnummer geen IBAN-rekeningnummer is.

  Als het veld IBAN-controle van de bankrekening niet is aangevinkt (bankrekeningnummer is geen IBAN-nummer), moet je het adres van de bank vastleggen.

  Je kunt het veld alleen uitvinken als Land van de bank een niet-SEPA-land is.

 20. Vul het rekeningnummer bij IBAN-nummer in, als het bankrekeningnummer een IBAN-rekeningnummer is.
 21. Vul het rekeningnummer bij Bankrekening in, als het bankrekeningnummer geen IBAN-rekeningnummer is.
 22. Profit vult bij een Nederlands IBAN-nummer automatisch de BIC-code in. Vanaf Profit 3 geldt dit ook voor Belgische bankrekeningnummers. Profit vult voor alle landen de code van de bank bij Type bank in.

  Vul de Bank Identifier Code in bij BIC-code als deze niet automatisch is ingevuld. Dit veld is verplicht bij een IBAN-nummer.Je kunt het bankrekeningnummer ook na het voltooien van de wizard toevoegen.

  Profit vult de overige velden automatisch in.

 23. Klik op: Volgende.
 24. Klik op: Volgende.

  Je hebt nu alle gegevens van de organisatie/persoon ingevuld. De volgende stappen gaan over de stamgegevens van de verkooprelatie/debiteur.

 25. Als je Autonummering aanvinkt, genereert Profit automatisch een (debiteur)nummer. Vink Is debiteur aan, als je een nieuwe debiteur wilt toevoegen.

  Als je dit veld niet aanvinkt kun je van deze verkooprelatie een prospect maken door voor deze verkooprelatie een forecast of offerte/voorcalculatie toe te voegen.

  Als dit veld niet is aangevinkt, kun je voor deze verkooprelatie geen verkooporder maken.

  Het OIN nummer is het Overheidsidentificatienummer waarmee een overheidsorganisatie wordt geïdentificeerd bij het uitwisselen van berichten op basis van een Digikoppeling. Dit nummer moet worden opgenomen in het gebruikte PKIoverheid-certificaat. Je kunt een afwijkend OIN-nummer vastleggen op projectniveau via het tabblad Status op het veld Afwijkend OIN-nummer in het project. Dit doe je wanneer je één debiteur hebt met verschillende onderdelen die een ander OIN-nummer hebben.

 26. Vul de velden in.
 27. Selecteer bij Type verkooprelatie de categorie waarbij je de verkooprelatie wilt indelen, als je dit wilt gebruiken voor rapporten, analyses of cockpits Bijvoorbeeld de categorie Goud, Zilver of Brons.

  De tabel Type verkooprelatie is een vrije tabel waar je zelf waarden aan kunt toevoegen via Algemeen / Inrichting / Vrije tabel.

  Let op!

  Je moet alleen nieuwe waarden toevoegen aan de tabel. Als je bestaande waarden hernoemt worden deze waarden bij de conversie naar een nieuwe versie van Profit weer teruggezet naar de standaard meegeleverde waarden.

 28. Selecteer bij Voorkeur verstrekkingswijze hoe deze verkooprelatie bij voorkeur facturen, brieven enz. ontvangt. Je kunt o.a. kiezen uit E-mail PDF of Afdrukken.
 29. Klik op: Volgende.
 30. Selecteer de verzamelrekening.

  Profit boekt de debiteurfacturen in op de verzamelrekening. De betalingen van de debiteur boekt Profit van de verzamelrekening af.

  Je kunt alleen een verzamelrekening selecteren als je het veld Is debiteur hebt aangevinkt in de verkooprelatie. Dit moet een rekening van het Type verzamelrekening Debiteur zijn.

 31. Vul de overige velden in.

  De Voorkeur tegenrekening verschijnt automatisch als je een verkoopfactuur boekt via het verkoopboek. In combinatie met andere gegevens vult Profit automatisch veel gegevens van de verkoopboeking voor je in, waardoor een handmatige boeking grotendeels automatisch verloopt.

  Het veld Kredietlimiet is alleen van toepassing op de facturering via Profit Ordermanagement. Als je hier een bedrag invult controleert Profit bij het toevoegen van verkooporders op overschrijding van de kredietlimiet. Afhankelijk van de instellingen krijg je dan een waarschuwing of wordt het toevoegen van de verkooporder geblokkeerd.

  Profit controleert of het btw-identificatienummer correct als je het Btw-identificatienummer invult.

 32. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Verkooprelatie/debiteur toevoegen of aanvullen
 2. Verkooprelaties/debiteuren in InSite toevoegen/wijzigen
 3. Verkooprelatie in Profit toevoegen
 4. Bankrekeningnummers toevoegen of beheren
 5. Verzendwijze toevoegen
 6. Organisatie/persoon omzetten naar debiteur
 7. Contact toevoegen
 8. Contacten importeren bij verkooprelaties
 9. Afleveradres toevoegen
 10. Debiteuren en Crediteuren importeren