thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Btw-nummer controles EU landen

Profit controleert of het btw-identificatienummer correct is bij het toevoegen of aanpassen van een btw-identificatienummer bij de crediteur en de debiteur en wanneer je een administratie toevoegt en administratie-instellingen vastlegt.

Profit controleert eerst of het formaat en de volgorde van het btw-identificatienummer correct is. Daarna wordt alleen voor EU btw-nummers (vanaf Profit 21) via het VIES automatisch of achteraf een controle uitgevoerd. Als je handel drijft met buitenlandse bedrijven of organisaties binnen de EU, dan ben je verplicht om het btw-identificatienummer van de klant of leverancier te controleren, voordat je de ICP aangifte doet. Als later blijkt dat het btw-identificatienummer niet klopt, dan kun je een naheffingsaanslag krijgen.

Wanneer je een administratie toevoegt en administratie-instellingen vastlegt controleert Profit het btw-nummer alleen op formaat en volgorde.

Let op: 

Als het land van het adres, bij de Adresgegevens in de Administratie-eigenschappen, geen EU-lidstaat is (alleen N.A.) wordt de controle niet uitgevoerd. Uitzondering is als het btw-nummer met CH (Zwitserland) begint, dan moet het btw-nummer uit minimaal 6 en maximaal 20 tekens bestaan.

Op de website van de Europese Commissie kun je de geldigheid van een btw-nummer te controleren.

Inhoud

Formaat en volgorde

Een correct btw-identificatienummer uit Nederland ziet er als volgt uit:

 • Begint met 'NL' + negen cijfers + 'B' + twee cijfers
 • De uitkomst moet voldoen aan de 11-proef (een berekening op de eerste 8 cijfers waarvan de uitkomst gelijk is aan het 9e cijfer) óf de 97-proef (een berekening op de eerste 8 cijfers waarvan de uitkomst gelijk is aan de laatste twee cijfers).

  Berekening 11-proef: ((9 x 1e cijfer + 8 x 2e cijfer + 7 x 3e cijfer + 6 x 4e cijfer + 5 x 5e cijfer + 4 x 6e cijfer + 3 x 7e cijfer + 2 x 8e cijfer - 9e cijfer) / 11), geen rest.

  Bijvoorbeeld: NL123456789B13

Een correct btw-nummer uit België ziet er als volgt uit:

 • Begint met 'BE' + 0 + negen cijfers
 • De uitkomst moet voldoen aan de 97-proef, een berekening op de eerste 8 cijfers waarvan de uitkomst gelijk is aan de laatste twee cijfers. Berekening 97-proef: 97 – (1e acht cijfers modulus 97)

Een correct btw-nummer uit Luxemburg ziet er als volgt uit:

 • Begint met LU + acht cijfers
 • De uitkomst moet voldoen aan de 89-proef op de eerste 6 cijfers gelijk is aan de laatste twee cijfers. Berekening 89- proef: 1e zes cijfers modulus 89

Een correct btw-nummer uit Duitsland ziet er als volgt uit:

 • Begint met 'DE' + gevolgd door negen cijfers
 • Het controlecijfer moet gelijk zijn aan het laatste (9e) cijfer van het btw-nummer.

Een correct btw-nummer uit Groot-Brittannië of Noord-Ierland ziet er als volgt uit:

 • Engeland, Schotland, Wales: Begint met GB + cijfers
 • Noord-Ierse btw-nummers kunnen, behalve met GB, ook beginnen met XI. In het geval het nummer begint met GB moet ook het veld Noord-Ierland (ICP-aangifte) aan staan.

Een correct btw-nummer ziet er als volgt uit:

Bij de overige landen vindt controle plaats op basis van de eerste twee karakters van het btw-nummer:

 • Het land moet in de tabel Land voorkomen en de afkorting die daarin in het veld EU-lid staat moet overeenkomen met de eerste twee karakters van de btw-code.
 • De lengte van het nummer moet kleiner zijn dan het minimale aantal karakters van het betreffende land. Zie onderstaande tabel voor de btw-nummercontrole die uitgevoerd wordt per EU-land.

  Land

  Landcode

  Aantal karakters

  Opmerking

  Bulgarije

  BG

  9 of 10

   

  Cyprus

  CY

  9

  De laatste positie is een letter.

  Denemarken

  DK

  8

   

  Estland

  EE

  9

   

  Finland

  FI

  8

   

  Frankrijk

  FR

  11

  De 1e en 2e positie na de landcode kunnen letters zijn.

  Griekenland

  EL

  9

   

  Hongarije

  HU

  8

   

  Ierland

  IE

  8

  De 2e positie na de landcode kan een letter zijn en de laatste positie is altijd een letter.

  Italië

  IT

  11

   

  Letland

  LV

  11

   

  Litouwen

  LT

  9 of 12

   

  Malta

  MT

  8

   

  Noord Ierland

  GB

  9 of 12

  In het elektronisch bericht wordt de landcode omgezet van GB naar XI

  Ná 1 januari 2021.

  Oostenrijk

  AT

  9

  De 1e positie na de landcode is altijd een U.

  Polen

  PL

  10

   

  Portugal

  PT

  9

   

  Roemenië

  RO

  2 tot 10

  Het 1e cijfer na de landcode mag geen nul ('0') zijn.

  Slovenië

  SI

  8

   

  Slowakije

  SK

  10

   

  Spanje

  ES

  9

  Dit nummer kan 2 letters bevatten (in de 1e en laatste positie na de landcode), maar heeft minimaal 1 letter.

  Tsjechië

  CZ

  8, 9 of 10

   

  Verenigd Koninkrijk

  GB

  9 of 12

   

  Zweden

  SE

  12

  Het 12-cijferige nummer wordt gebruikt voor onderdelen van fiscale eenheden. Bij overheidsinstellingen bestaat het nummer uit 5 posities: de letters GD + 3 cijfers. Bij gezondheidsinstellingen bestaat het nummer ook uit 5 posities, maar dan uit de letters HA + 3 cijfers.

Bron: www.belastingdienst.nl

VAT Information Exchange System (VIES) Controle

Het VIES is een zoekmachine van de Europese Commissie, die in nationale btw-databases zoekt of btw-identificatienummers geldig zijn. Het VIES controleert of je klant/ leverancier is ingeschreven voor handelstransacties met bedrijven in andere EU-landen. Als de lidstaat het toestaat, worden ook de NAW-gegevens van je klant/ leverancier getoond. Profit controleert via het VIES het btw-identificatienummer direct, wanneer je een btw-identificatienummer invoert of aanpast bij een debiteur of crediteur. Je kunt de controle ook achteraf handmatig doen.
Met de VIES controle heb je het juiste btw-identificatienummer tijdig en snel ingevoerd voor de icp-aangifte.

Let op:

Btw-identificatienummers die beginnen met GB (Groot-Brittannië) worden niet gecontroleerd in het VIES. Btw-identificatienummers die beginnen met XI (Noord-Ierland) worden wel gecontroleerd.

Meer informatie over de VIES Controle vind je op de website van de Europese Unie.

VIES Controle in Profit bij aanmaken of wijzigen van een debiteur of crediteur

 1. Vul het Btw-identificatienummer in bij de eigenschappen van de debiteur of crediteur op het tabblad Debiteur of Crediteur.
 2. Profit koppelt met het VIES en controleert het btw-identificatienummer.
 3. De volgende statussen zijn mogelijk in het veld Btw-verificatiestatus:

  0 - Btw-nummer wordt gecontroleerd

  1 - Geldig: De gevonden btw-informatie in VIES wordt getoond.

  2 - Niet geldig: In de betrokken nationale Btw-database kon geen informatie gevonden worden over het betrokken Btw-nummer.

  3 - Niet verwerkt: Soms is het systeem tijdelijk niet beschikbaar, omdat er bijvoorbeeld een back-up moet worden gemaakt van de nationale databases. Voer de verificatie later opnieuw uit. Op het tabblad Debiteur of Crediteur in de eigenschappen van de debiteur of crediteur toont Profit in het veld Btw-verificatiestatus dan status Niet verwerkt..

  4 - Fout:. Er is een technische fout.

 4. Profit vult de Btw-verificatie velden automatisch. Je ziet ook de datum en tijd, waarop de controle is uitgevoerd.
 5. Klik op OK als de Btw-controle is uitgevoerd.

VIES Controle in Profit achteraf

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Debiteur

  Ga naar: Financieel / Crediteur / Crediteur

 2. Selecteer de debiteuren of crediteuren, waarvoor je de controle wilt uitvoeren.
 3. Klik op de actieknop VIES-controle.

  De actie wordt in de wachtrij uitgevoerd. Afhankelijk van het resultaat van de controle, gaat de actie wel of niet door naar de volgende debiteur of crediteur.

VIES Controle InSite

Bij het aanmaken van een debiteur of crediteur in InSite worden de Btw-verificatie velden zichtbaar. Nadat je het Btw-identificatienummer hebt ingevoerd en je m.b.v. de tab-toets of enter het veld Btw-identificatienummer verlaat, wordt het Btw-identificatienummer gecontroleerd.

In het veld Btw-verificatiestatus zijn de volgende statussen zijn mogelijk:

- Geldig: Er verschijnt een groen bolletje.

- Niet geldig: Er verschijnt een rood bolletje.

- Niet verwerkt of fout: Er verschijnt een oranje bolletje.

InSite vult de velden Btw-verificatie naam en adres automatisch. Je ziet bij Btw-verificatie controle de datum en tijd, waarop de controle is uitgevoerd.

Direct naar

 1. Aangiften btw en icp instellen
 2. Btw-aangifte in administratie-instellingen instellen
 3. Btw-nummer controles EU landen
 4. Icp-aangifte instellingen bepalen

Process

Btw/icp

Work area

Financieel