thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Administratie toevoegen

Je voegt een administratie aan de huidige omgeving toe. Als je vervolgens de administratie opent en een (financiële) functie start, moet je eerst de financiële instellingen vastleggen.

Een omgeving kan maximaal 999 administraties bevatten. Als je een administratie hebt verwijderd, kun je het verwijderde administratienummer niet opnieuw gebruiken. Heb je het maximum bereikt en je hebt een nieuwe administratie nodig? Dan moet je een nieuwe omgeving aanmaken en hierin de nieuwe administratie toevoegen.

Let op:

In template-omgevingen zijn extra administraties aanwezig. Deze administraties zijn al ingericht met dagboeken, integratiesoorten, etc. Kijk eerst of je een 'meegeleverde' administratie kunt gebruiken in plaats van een nieuwe administratie die je nog helemaal moet inrichten.

Administratie toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Administratie / Beheer / Nieuw.
 2. Vul de velden in.
 3. Als het veld Autonummering aangevinkt is, zal Profit automatisch het eerstvolgende vrije administratienummer toevoegen. Vink dit veld alleen uit als je zelf een nummer wilt opgeven. Je kunt het zoekvenster raadplegen om te zien welke administratienummers al in gebruik zijn.
 4. Vul een code voor de administratie in.
 5. Vul de adresgegevens in; deze worden o.a. gebruikt bij het afdrukken van overzichten.
 6. Als je de organisatie/persoon voor deze administratie hebt vastgelegd in CRM kun je deze selecteren bij Organisatie/persoon. Profit neemt dan automatisch de gegevens over van de organisatie, zoals KvK-nummer, contactpersoon en telefoonnummer.
 7. Als in het veld Land wetgeving in de Administratie-eigenschappen een EU-lid is ingevuld, dan moet het btw-identificatienummer voldoen aan de btw-nummer controles die voor dat EU-land gelden. Profit controleert of het btw-identificatienummer correct is.
  Het btw-identificatienummer zelf vul je in Profit Financieel in de Instellingen administratie. Daar vindt ook de controle plaats.
 8. Klik op: Volgende.

 9. Vul het dagboeknummer in van het dagboek waarin je de beginbalans wilt vastleggen.

  Als je de wizard voltooit, zal Profit automatisch een dagboek van het type Beginbalans toevoegen met het door jou ingevulde dagboeknummer. Aan dit dagboek is de tegenrekening balans gekoppeld.

 10. Controleer periodetabel financieel voor deze administratie.

  Dit veld bevat standaard de voorkeurwaarde van de financiële periodetabel van de huidige administratie. Je kunt deze wijzigen en andere periodetabel instellen voor de betreffende administratie.

 11. Klik op: Volgende.
 12. Vul eventueel een memo in.

  Je kunt dit veld achteraf raadplegen of wijzigen via Algemeen / Administratie / Beheer / Eigenschappen, tabblad Opmerking.

 13. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Administratie
 2. Functionaliteit hybride administraties van landen activeren
 3. Administratie toevoegen
 4. Administratie-instellingen vastleggen
 5. Administratie verwijderen
 6. Administratiesets
 7. Rekening-courantverhouding meerdere administraties inrichten

Process

Administratie

Work area

Algemeen