Administratie

Je kunt in een omgeving meerdere financiële administraties bijhouden, bijvoorbeeld ten behoeve van een BV-structuur. In de overige Profit onderdelen, zoals Profit Projecten, Profit Ordermanagement, de cursusadministratie en Vaste activa kun je aangeven naar welke financiële administratie de gegevens doorgesluisd moeten worden.

Je kunt per administratie bepalen voor welk land de wetgeving (Land wetgeving) moet worden toegepast. Dit land bepaalt welke btw- codes, btw-tarieven en btw-secties worden gebruikt.

Bij het aanmaken van een omgeving wordt automatisch de eerste administratie aangemaakt, dit is de zogenaamde hoofdadministratie. Je kunt zelf extra administraties aanmaken.

Let op:

Het is niet mogelijk om een administratie over te zetten van de ene omgeving naar de andere.

Inhoud

Video

Beschrijving

Je voegt meerdere administraties aan een omgeving toe om bijvoorbeeld een holdingstructuur in te richten (een holding met één of meer BV's). Dit voorkomt dubbele invoer van een aantal stamgegevens.

Als je niet werkt met een multi-company structuur, zoals een Holdingstructuur, dan voeg je geen nieuwe administraties toe aan de omgeving. Je werkt dan automatisch in de hoofdadministratie.

In onderstaande afbeelding zie je welke gegevens op omgevingsniveau gelden en welke op administratieniveau.

Omgevingsniveau

Op omgevingsniveau leg je de gegevens vast die gelden voor de hele holding, zoals het rekeningschema, debiteuren, crediteuren en verbijzonderingscodes.

Administratieniveau

Op het niveau van de administratie leg je gegevens vast die alleen gelden voor een specifieke BV, zoals dagboeken, verbijzonderingstoewijzingen, enz. Automatisch betalen en incasseren evenals het aanmanen van debiteuren gebeurt ook per administratie. De aanmaningssets worden daarentegen wel op omgevingsniveau vastgelegd en onderhouden.

Voorbereiding

Als je in een Nederlandse omgeving een administratie wilt toevoegen voor België, Caribbean of Luxemburg, dan moet je deze functionaliteit van het gekozen land eerst activeren. Profit ondersteunt alleen de btw-inrichting van de BeNeLux landen en de Caribbean (de eilanden die vroeger bij de Nederlandse Antillen hoorden).

Let op:

Het inschakelen van deze activering heeft ook gevolgen voor andere functionaliteit in Profit. Schakel deze activering alleen in na overleg met AFAS of met je AFAS-consultant.

Werkwijze

Zie ook