thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Administratie-instellingen vastleggen

Dit onderwerp heeft betrekking op de algemene administratie-instellingen. Je hebt een deel van de instellingen al vastgelegd bij het toevoegen van de administratie.

Naast de algemene administratie-instellingen zijn er ook financiële administratie-instellingen.

Algemene administratie-instellingen vastleggen:

 1. Open de administratie.
 2. Ga naar: Algemeen / Administratie / Beheer / Eigenschappen.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.

  Op dit tabblad staan eigenschappen die je hebt opgegeven bij het toevoegen van de administratie, waaronder het adres. Je kunt deze nog aanpassen.

 4. Controleer de gegevens. Selecteer de organisatie (of persoon) bij Organisatie/persoon als je deze hebt vastgelegd in CRM. Profit neemt dan automatisch de gegevens over van de organisatie, zoals KvK-nummer, contactpersoon en telefoonnummer.

  De adresgegevens worden gebruikt in bepaalde standaardrapporten, zoals factuurrapporten. Controleer de rapporten nadat je het adres hebt aangepast, om er zeker van te zijn dat het juiste adres getoond wordt.

 5. Als in het veld Land wetgeving in de Administratie-eigenschappen een EU-lid is ingevuld, dan moet het btw-identificatienummer voldoen aan de btw-nummer controles die voor dat EU-land gelden. Profit controleert of het btw-identificatienummer correct is.
  Het btw-identificatienummer zelf vul je in Profit Financieel in de Instellingen administratie. Daar vindt ook de controle plaats.
 6. Ga naar het tabblad: Verstrekking.
 7. Vul hier een e-mailadres en afzender in voor e-mailberichten die je vanuit Profit verstuurt, zoals elektronische facturen. Als je de naam van de afzender niet invult, gebruikt Profit de naam van de administratie als afzender van de e-mailberichten. Neem in ieder geval de naam van de organisatie op, zodat de afzender de e-mailberichten niet als spam behandelt.

  Fin_Administratie voor eVerbinding inrichten

  Voorbeeld:

  Het bedrijf EnYoi gebruikt de volgende gegevens:

  E-mailadres afzender: noreply@enyoi.nl

  Naam afzender: EnYoi ICT

 8. Als je de verkoopfacturen verstrekt als e-factuur (UBL-factuur) selecteer je een bankrekeningnummer bij Bankrek. verkoopfactuur. Dit is het bankrekeningnummer waaraan de verkooprelatie de e-factuur moet betalen en geldt alleen voor deze administratie.

  Je kunt Bankrek. verkoopfactuur ook vastleggen bij het verkooprelatieprofiel, echter geldt dit bankrekeningnummer dan voor alle administraties.

 9. Vul het Bedrijfs-Id eVerbinding van de administratie in als je e-facturen verstuurt en ontvangt via eVerbinding.

  Je kunt dit veld alleen invullen als je eVerbinding hebt geactiveerd.

 10.  Klik op: OK.

Direct naar

 1. Administratie
 2. Functionaliteit hybride administraties van landen activeren
 3. Administratie toevoegen
 4. Administratie-instellingen vastleggen
 5. Administratie verwijderen
 6. Administratiesets
 7. Rekening-courantverhouding meerdere administraties inrichten

Process

Administratie

Work area

Algemeen