thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Organisatie omzetten naar persoon en vice versa

Je kunt een organisatie omzetten naar een persoon en een persoon naar een organisatie. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn na een foutieve import.

Let op: 

Bij het omzetten worden de organisatie- of persoonspecifieke velden leeggemaakt! Leeggemaakt worden dus:

 • Bij omzetting van organisatie naar persoon de velden: Rechtsvorm, Branche, Nummer KvK, Datum KvK, Statutaire naam, Statutaire vestiging, Onderdeel van organisatie, Fiscaal nummer.
 • Bij omzetting van persoon naar organisatie de velden: Roepnaam, Voornaam, Voorletters, Voorvoegsel, Achternaam, Geboortenaam apart vastleggen, Voorvoegsel geboortenaam, Geboortenaam, Voorvoegsel  partner, Geboortenaam partner, Gebruik naam, Geslacht, Nationaliteit, Geboortedatum, Geboorteland, Geboorteplaats, Burgerservicenummer, Burgerlijke staat, Huwelijksdatum, Scheidingsdatum, Overlijdensdatum, Tweede titel.

Adres en communicatiegegevens blijven ongemoeid. Bij omzetten van organisatie naar persoon wordt de standaard naamvulfunctie gebruikt om de naamvelden van persoon te vullen.

Het opgebouwde dossier blijft bij het omzetten van een organisatie naar persoon of vice versa gewoon bestaan.

Let wel: Bij het omzetten van een organisatie naar persoon kunnen contacten niet worden meegenomen. Als er ook dossieritems zijn ingestuurd op contacten bij de organisatie, dan kan een organisatie niet omgezet worden naar een persoon met behoud van dossier. Je moet dan eerst de dossieritems verwijderen, dan de contacten verwijderen, en na het omzetten de dossieritems opnieuw insturen.

Let op: 

Het omzetten is alleen toegestaan als de organisatie geen contacten gekoppeld heeft, of de persoon niet als contact gekoppeld is. Bovendien mogen er geen specifieke typen aan gekoppeld zijn, namelijk:

 • Organisatie mag niet gekoppeld zijn aan: accountant, instantie, cliënt Vpb, werkgever, inspectie
 • Persoon mag niet gekoppeld zijn aan: medewerker, sollicitant, cliënt IB, gebruiker, pro forma medewerker (niet zichtbaar)

Als je deze functie wilt gebruiken, moet je daarvoor geautoriseerd zijn.

Organisatie omzetten naar persoon (of persoon naar organisatie):

 1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.
 2. Zoek de organisatie (of persoon) die je wilt omzetten.
 3. Klik op de actie: Org <--> Pers.

  Nu verschijnt een melding.

 4. Klik op: Ja

  Vervolgens verschijnt het eigenschappenscherm van de nieuwe persoon (of organisatie). De organisatie is nu omgezet naar persoon (of als je een persoon had geselecteerd, is deze nu omgezet naar een organisatie).

Direct naar

 1. Gegevens optimaliseren
 2. Verbanden
 3. Samenvoegen organisaties/personen
 4. Wijzigen persoon/organisatiecode
 5. Organisatie omzetten naar persoon en vice versa

Process

Organisatie Persoon

Work area

CRM