thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verbanden

Organisaties en personen staan vaak niet op zichzelf, maar zijn op allerlei manieren met elkaar verbonden. Deze verbanden leg je vast. Hierbij kun je denken aan moeder- en dochterbedrijven, partners, etc.

Verbanden bieden een extra mogelijkheid om Profit te verrijken met kennis over de klanten, prospects en leads. Deze informatie kun je in een later stadium gebruiken om de doelgroep te selecteren.

Inhoud

Beschrijving

Met een verband geef je een relatie aan tussen twee organisaties, een organisatie en een persoon of een persoon en een persoon. In het voorbeeld zie je het verbandtype Implementatiepartner. Een verbandtype heeft altijd twee verbandtypen, in dit geval de 'Heeft als implementatiepartner' en 'Is implementatiepartner van'.

  • AFAS Software heeft als implementatiepartner de bedrijven Kweekers, Differit, Salure, etc.
  • Kweekers, Differit, Salure, etc. zijn implementatiepartner van AFAS Software.

Automatische verbanden

Profit voegt zelf verbanden tussen organisaties toe op basis van het veld Is onderdeel van. Als je met dit veld  (in de Nieuw-wizard of in de organisatie-eigenschappen) aangeeft dat een organisatie onderdeel is van een andere organisatie, legt Profit automatisch een verband met de omschrijvingen Heeft als onderdeel en Is onderdeel van vast. Bij verbanden kan sprake zijn van een één op n-relatie, bijvoorbeeld één organisatie die meerdere onderdelen heeft.

Verbandtype

De aard van de relatie wordt aangegeven door het verbandtype: in het bovenstaande voorbeeld is dit Heeft moederbedrijf / Is moederbedrijf van. Met Profit worden standaard verbandtypen meegeleverd, zoals:

  • Accountant (is accountant van / heeft als accountant)
  • Holding (is moederbedrijf van / heeft als moederbedrijf)
  • Raad van commissarissen (is commissaris van / heeft als commissaris)

Verder is er het automatische verbandtype Is onderdeel van.

Je voegt zelf verbandtypen toe die afgestemd zijn op de bedrijfsactiviteiten. Ook kun je vrije velden toevoegen aan verbandtypen. Hiermee registreer je extra gegevens over het verband die je op een extra tabblad toont.

Ontvangt overige verkooprapporten van

Voor het voorkeur contact (zie eigenschappen verkooprelatie) is een verband toegevoegd. Het voorkeur contact ontvangt alle rapporten tenzij een vervanger opgegeven is op het tabblad Digitaal.

In het kader van het verstrekken als e-mail of afdruk, legt Profit ook automatisch vast welke contactpersoon bij een organisatie welk rapporttype ontvangt. Bijvoorbeeld voor Accountant Jansen is de Ontvanger van verkooporder contactpersoon Arjan Prinsen. Deze verbanden kun je zowel bij de organisatie als in de weergave Verbanden raadplegen.

Je legt geen verbanden tussen organisaties en hun contacten, je voegt een contact namelijk toe via de eigenschappen van een organisatie.

Voorbereiding

Werkwijze
Zie ook

Process

Organisatie Persoon

Work area

CRM