Verwijderen personen, medewerkers en relaties met mutaties

Je kunt personen, medewerkers, sollicitanten en inkoop- en verkooprelaties (van het type persoon) die mutaties hebben, massaal verwijderen of anonimiseren. Bij het verwijderen van gegevens wordt de wachtrij gebruikt.

Dit doe je bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan de wet AVG die stelt dat je persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, vereist.

Gebruik het stappenplan om je bestaande Profit omgeving klaar te maken voor de AVG. Het geschikt maken van je omgeving volgens het stappenplan is een eenmalige actie. Als je voldoet aan de AVG kun je vervolgens periodiek je gegevens opschonen volgens het overzicht dat je zelf maakt. Een nieuwe omgeving richt je in.

Doel en bewaartermijn

Je bepaalt als organisatie zelf hoe lang je persoonsgegevens wilt bewaren. De wet AVG bepaalt dit niet. Andere wetten zeggen daar wel iets over. Voor de Belastingdienst moet je facturen e.d. bijvoorbeeld zeven jaar bewaren.

Maak zelf een overzicht van hoe lang je welk persoonsgegevens (sollicitanten, medewerkers, inkoop-/verkooprelaties, Cliënten IB, etc.) voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, wilt behouden. Ze mogen niet langer bewaard worden dan nodig.

Persoonsgegevens stapsgewijs verwijderen

In Profit is een persoon bijna altijd nog iets anders dan alleen een persoon. Een persoon kan ook een medewerker, gebruiker, inkooprelatie, verkooprelatie, cliënt IB, etc. zijn met daaraan gekoppelde specifieke gegevens.

Bij het verwijderen van een verkooprelatie haalt Profit alleen de specifieke gegevens van verkooprelaties weg. De andere specifieke gegevens verwijdert Profit niet. Verwijder je bijvoorbeeld verkooprelatie Arend Willig, dan blijft gebruiker Arend Willig nog bestaan.

Het is dus belangrijk eerst de specifieke gegevens te verwijderen en daarna pas de persoon. De te verwijderen persoon wordt ook pas zichtbaar bij het verwijderen als er geen andere koppelingen meer zijn.

Als het niet mogelijk is om bepaalde gegevens te verwijderen dan worden deze verplaatst naar één persoon die je speciaal hiervoor toevoegt. Bijvoorbeeld 'Anoniem persoon' en 'Anonieme medewerker'. Dit geldt voor bepaalde typen dossieritems, vrije contactbestanden en vrije velden. Bijvoorbeeld dossieritems waarbij ook een andere bestemming dan de te verwijderen persoon/medewerker/relatie bij betrokken is. Mocht blijken dat daar nog teveel informatie aanwezig is, dan kun je dit vervolgens nog verwijderen.

Overige persoonsgegevens

Het is mogelijk Cliënten IB en Vpb massaal, inclusief de bijbehorende persoonsgegevens te verwijderen via de beheerfunctie in Profit Fiscaal.

Inkoop-, verkooprelaties en contactpersonen zonder mutaties kun je verwijderen via Verwijderen inkoop- en verkooprelaties zonder mutaties.

Sollicitanten en pro forma medewerkers en gebruikers kun je ook apart verwijderen.

Inhoud

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook

Direct naar

 1. Organisaties en Personen
 2. Inrichting
 3. Organisaties
 4. Personen
 5. Contactpersonen
 6. Afdeling of afleveradres toevoegen als contact
 7. Koppelingen raadplegen
 8. Communicatiegegevens
 9. Gegevens optimaliseren
 10. Vereisten e-mailadres
 11. Verwijderen inkoop- en verkooprelaties zonder mutaties
 12. Verwijderen/anonimiseren personen en relaties met mutaties