thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Overzicht Wanneer wat verwijderen

Je bepaalt als organisatie zelf hoe lang je persoonsgegevens wilt bewaren. De wet AVG bepaalt dit niet. Andere wetten zeggen daar wel iets over. Voor de Belastingdienst moet je facturen e.d. bijvoorbeeld zeven jaar bewaren.

Maak zelf een overzicht van hoe lang je welk persoonsgegevens (sollicitanten, medewerkers, inkoop-/verkooprelaties, Cliƫnten IB, etc.) voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, wilt behouden. Ze mogen niet langer bewaard worden dan nodig.

Voor je zelfgemaakte vrije velden kun je per gegeven aangeven of het privacygevoelige persoonsgegevens betreft en voor welk doel je ze verzamelt.

Voor rapportage over eventuele privacygevoelige velden en waar die gebruikt worden, gebruik je het overzicht van de persoonsvelden.

Direct naar

  1. Verwijderen personen, medewerkers en relaties met mutaties
  2. Stappenplan Klaar voor de AVG
  3. Inrichten Verwijderen personen en relaties met mutaties
  4. Gebruik van privacygevoelige velden raadplegen
  5. Overzicht 'wanneer wat verwijderen' maken
  6. Verwijderen medewerkers
  7. Verwijderen inkoop- en verkooprelaties
  8. Verwijderen ongekoppelde personen met mutaties
  9. Anonieme persoon/medewerker/relatie raadplegen
  10. Opschonen logging gebruikers

Process

Persoon AVG

Work area

CRM