Gegevens toevoegen aan vrij contactbestand

Je kunt vrije contactbestanden vullen in de eigenschappen van bijvoorbeeld organisaties, inkoop- en verkooprelaties, etc., afhankelijk van de aangevinkte bestanden in de omgevingsinstellingen.

Inhoud

Gegevens toevoegen aan vrij contactbestand
 1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.

  Ga naar het tabblad met het vrije contactbestand, dit is altijd een apart tabblad.

 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de gegevens in en voltooi de wizard.

  Je bouwt per organisatie, debiteur, werkgever, etc. een historie op.

Vrij contactbestand raadplegen

Elk vrij contactbestand heeft een aparte weergave waarin Profit alle mutatieregels toont, ongeacht de organisatie, verkooprelatie, inkooprelatie, etc. waarbij je deze hebt vastgelegd.

Je kunt via deze weergave alleen gegevens raadplegen en je beschikt over de extra mogelijkheden die je altijd in weergaven hebt, zoals exporteren naar Microsoft Excel of de Totalizer. Gegevens toevoegen, wijzigen of verwijderen, kan alleen via de eigenschappen van de organisatie, verkooprelatie, inkooprelatie, etc.

Vrij contactbestand raadplegen:

 1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Vrij contactbestand.
 2. Klik op: de menukeuze.

  Profit toont een weergave met alle mutatieregels van het vrije bestand. De standaardweergave bevat alleen de naam van de organisatie (of afgeleid type) en een volgnummer. Als je een weergave zou toevoegen, zou deze er als volgt uit kunnen zien:

Vrij contactbestand raadplegen InSite:

Je kunt vrije contactbestanden raadplegen in InSite. Open de organisatie, persoon, contact, inkooprelatie, verkooprelatie of medewerker (afhankelijk van de activeringen bij het vrije contactbestand). Het vrije contactbestand wordt getoond, als de sectie t.b.v. vrije contactbestanden aan de pagina is toegevoegd.

Vrij contactbestand importeren

Je kunt een vrij contactbestand importeren. Je hebt de mogelijkheid om nieuwe records te importeren en bestaande records via de import te muteren.

Tijdens de import wordt gekeken naar het 'Contactdata id' en het volgnummer. Tijdens de import kun je aangeven op welk veld vergeleken moet worden. Via de zoekknop open je een weergave waarin alle typen getoond worden waarbij het betreffende contactbestand zichtbaar is. Waar een vrij contactbestand zichtbaar is, heb je ingesteld bij het activeren van het vrije contactbestand.

Via het volgnummer kan bepaald worden of het om een nieuw record gaat of dat het een mutatie is van een bestaand record.

Vrij contactbestand importeren:

 1. Ga naar: CRM / Beheer / Import / <Naam vrij contactbestand>.

Direct naar

 1. Vrije contactbestanden
 2. Vrij contactbestand inrichten
 3. Gegevens toevoegen aan vrij contactbestand en raadplegen
 4. Wijzigen stambestand vrij contactbestand
 5. Inrichten vrij contactbestand tonen in InSite