Wijzigen stambestand van vrij contactbestand

Je kunt het stambestand waar een vrij contactbestand aan gekoppeld is, wijzigen.

Let op:

Een vrij contactbestand kan in één of meerdere tabbladen bij onderhoudsfuncties als organisaties, personen, verkooprelaties, medewerkers, etc. zichtbaar zijn. Als je deze instelling verandert (het veld Zichtbaar bij ergens uitvinkt en ergens anders aanvinkt) kan het zijn dat bestaande data niet meer te benaderen is.

Als een vrij tabblad gekoppeld is aan een onderhoudsfunctie, kan de beheerder dit tabblad niet verplaatsen. De eindgebruiker kan de tabbladvolgorde wel aanpassen.

Voorbeeld:

Een vrij contactbestand is alleen zichtbaar bij medewerkers en er zijn gegevens ingevoerd. Dan wordt via de instellingen aangegeven dat het bestand alleen zichtbaar is bij verkooprelaties. De eerder ingevoerde data is dan alleen zichtbaar als een verkooprelatie toevallig ook een medewerker is.

Wijzigen stambestand bij een vrij contactbestand:

 1. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen.
 2. Ga naar het tabblad: Vrije contactbestanden.
 3. Open de Eigenschappen van het vrije contactbestand.
 4. Ga naar het tabblad: Zichtbaar bij.
 5. Vink Zichtbaar aan bij de stambestanden die je nodig hebt. (Haal bij voorkeur geen vink weg als je het vrije contactbestand al enige tijd gebruikt en er dus informatie is opgeslagen. Zie de opmerking hierboven.)
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Vrije contactbestanden
 2. Vrij contactbestand inrichten
 3. Gegevens toevoegen aan vrij contactbestand en raadplegen
 4. Wijzigen stambestand vrij contactbestand
 5. Inrichten vrij contactbestand tonen in InSite