Verzamelen van projectfacturen instellen

Projectfacturen kun je verzamelen.

Inhoud

Projectfacturen verzamelen inrichten in Verkooprelatieprofiel
 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van het verkooprelatieprofiel dat gekoppeld is aan de verkooprelaties.

  Afhankelijk van de situatie gebruik je een eigen verkooprelatieprofiel of het standaard verkooprelatieprofiel, dit is het verkooprelatieprofiel met de sterretjes (*****).

 3. Selecteer het standaard verkooprelatieprofiel, dit is het verkooprelatieprofiel met de sterretjes (*****).
 4. Ga naar het tabblad: Factureren.

  Hier zie je o.a. de bankrekening waar je verkooprelaties de factuurbedragen naar toe overmaken.

 5. Selecteer bij Facturatie frequentie de periodetabel volgens welke frequentie je wilt factureren. Bijvoorbeeld Week Projecten als je wekelijks wilt factureren.
 6. Vul bij Extra dagen facturatie frequentie in hoeveel dagen na het begin van de periode van de (hierboven ingestelde) geldende periodetabel de factuur factureerbaar is.

  Bij een aantal van '2' bovenop de begindatum van facturatie periode zal in ons voorbeeld bovenop de datum van de nieuwe week telkens 2 dagen opgeteld worden vanaf wanneer de factuurregel factureerbaar wordt. Dit zie je in de weergave Te factureren regels van Automatisch factureren terug bij het veld Factureerbaar vanaf.

  Hier zie je een voorbeeld van de combinatie van Facturatie frequentie en Extra dagen facturatie frequentie.

 7. Ga naar het tabblad: Verzamelen per onderdeel.

  Hier stel je in hoe je facturen wilt verzamelen binnen de module. Je kunt ook over de modules heen facturen verzamelen - zie Verzamelfactuur inrichten.

  • Selecteer bij Verzamelperiode eventueel, als je automatische projectfacturen wilt verzamelen, per welke periode je wilt verzamelen (per 4 weken, per maand of per week).
  • Selecteer eventueel bij Verzamelmethode volgens welke methode je wilt verzamelen, als je automatische projectfacturen wilt verzamelen. Bijvoorbeeld per medewerker, project, projectfase of een combinatie daarvan.

   Per verkooprelatie is de standaard verzamelmethode.

  • Selecteer eventueel bij Verstrekking bijlage een optie met betrekking tot de bijlagen.
 8. Klik op: Opslaan en sluiten.
Verzamelmethode en -periode instellen per project

Per project kun je afwijken op de instellingen op een hoger niveau.

 1. Open de eigenschappen van het project.
 2. Ga naar het tabblad: Facturering.

 3. Selecteer bij Facturatie frequentie een van het verkooprelatieprofiel afwijkende periodetabel volgens welke frequentie je wilt factureren. Bijvoorbeeld Week Projecten als je wekelijks wilt factureren.
 4. Selecteer bij Extra dagen facturatie frequentie vul je in hoeveel dagen na het begin van de periode van de geldende periodetabel de factuur factureerbaar is. Een aantal dat afwijkt van het verkooprelatieprofiel.
 5. Per project kun je instellen hoe je voor dat project de facturen wilt verzamelen per welke periode en per welke methode. Dit geldt alleen als je als factureringsmethode Factureren per project hebt ingesteld.
  • Selecteer een Verzamelperiode.
  • Selecteer een Verzamelmethode. De keuzes zijn: Per verkooprelatie, Per verkooprelatie/medewerker, Per project, Per projectfase, Per project/medewerker, Per projectfase/medewerker en Per regel.

  Of je alle velden ziet is mede afhankelijk van je projectprofiel. Verwijder eventueel het projectprofiel in tabblad Algemeen.

 6. Controleer of Apart factureren correct staat ingesteld. Als je dit hebt aangevinkt wordt het project apart gefactureerd, verzameld per project. Ongeacht wat er in dit project bij Verzamelmethode staat ingesteld!

 7. Vink Uitsluiten van verzamelfactuur aan als in het verkooprelatieprofiel van de debiteur staat ingesteld dat over de modules heen facturen verzameld moeten worden, maar je wilt voor dit project een uitzondering maken bij deze debiteur.

  Lees hier meer.

 8. Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook:

Zie ook

Direct naar

 1. Projectfacturering inrichten
 2. Projectfacturering autoriseren
 3. Algemene instellingen projectfacturering
 4. Verzamelen van projectfacturen instellen
 5. Verkooprelatieprofiel inrichten voor projectfacturering
 6. Verkooprelatie/debiteur inrichten voor projectfacturering
 7. Project instellen voor (afwijkende) projectfacturing
 8. Nummering projectfacturen
 9. Rapportlay-out Projectfactuur instellen
 10. Facturering binnenland en buitenland btw-plicht splitsen
 11. G-rekening in projecten