thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Facturen en pakbonnen verzamelen per project

Bij het automatisch genereren heb je de mogelijkheid meerdere pakbonnen/facturen voor één verkooprelatie te verzamelen per project. Deze verzamelmethode per project is alleen relevant als je werkt met integratie van Projecten met Ordermanagement, waarbij je voor- of nacalculatieregels vastlegt in Profit Projecten en factureert via Profit Ordermanagement. Ook bij abonnementsfacturen in het projectdossier is dit van belang.

Facturen en pakbonnen verzamelen per project:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel.
 2. Voeg een nieuw verkooprelatieprofiel toe.

  Of open de eigenschappen van een bestaand verkooprelatieprofiel

 3. Ga naar het tabblad: Verzamelfactuur per onderdeel.

 4. Vink Verzamelen op factuur aan.

  Nu wordt ook het veld voor het verzamelen per project actief.

 5. Vink Verzamelen per project aan.
 6. Klik op: OK.
 7. Voltooi, als je nu een nieuw verkooprelatieprofiel toevoegt, de wizard.

Zie ook

Direct naar

 1. Facturen genereren met verzamelfacturen (Ordermanagement)
 2. Verkoopfacturen automatisch genereren
 3. Verkoopfacturen verzamelen per week inrichten
 4. Pakbonnen van één order verzamelen op één factuur inrichten
 5. Facturen en pakbonnen verzamelen per project inrichten (integratie Ordermanagement-Projecten)

Process

Facturering Pakbon Project

Work area

Ordermanagement