thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Facturen verzamelen per week

Bij het automatisch genereren kun je meerdere pakbonnen voor één verkooprelatie die gemaakt zijn in een bepaalde week, verzamelen op één factuur.

Met de verzamelmethode Weekfactuur wordt een controle uitgevoerd op de datum van de pakbonnen. De weekfacturen hebben altijd betrekking op een standaard werkweek (van maandag t/m zondag). Bij het genereren van facturen worden alleen de pakbonnen meegenomen die in een volledige week vóór de systeemdatum liggen.

Voorbeeld: 

Op maandag 6 april wordt het factureringsproces uitgevoerd.

De pakbonnen van de week van maandag 30 maart tot en met zondag 5 april beschouwt Profit als factureerbaar. Pakbonnen van 6 april worden in dit geval nog niet gefactureerd, deze pakbonnen komen pas op 13 april in aanmerking voor facturering.

Voorbeeld: pakbon met oudere datum:

Tijdens facturering van 6 april vindt Profit een pakbon van 20 maart, deze pakbon wordt nu niet meegenomen in het factureringsproces. Profit genereert voor deze pakbon een aparte factuur, namelijk een aanvullende weekfactuur voor de week van 18 tot en met 24 maart.

Facturen van één week per verkooprelatie verzamelen instellen in het verkooprelatieprofiel:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel.
 2. Voeg een nieuw verkooprelatieprofiel toe.

  Of open de eigenschappen van een bestaand verkooprelatieprofiel en ga naar het tabblad Verzamelfactuur per onderdeel.

 3. Selecteer bij Verzamelmethode orderman. de optie Per verkooprelatie.
 4. Selecteer bij Verzamelperiode orderman. de optie Weekfactuur.
 5. Vink Verzamelen op factuur aan.
 6. Klik op: OK
 7. Voltooi, als je nu een nieuw verkooprelatieprofiel toevoegt, de wizard.

Direct naar

 1. Facturen genereren met verzamelfacturen (Ordermanagement)
 2. Verkoopfacturen automatisch genereren
 3. Verkoopfacturen verzamelen per week inrichten
 4. Pakbonnen van één order verzamelen op één factuur inrichten
 5. Facturen en pakbonnen verzamelen per project inrichten (integratie Ordermanagement-Projecten)

Process

Facturering

Work area

Ordermanagement