Facturen genereren met verzamelfacturen (Ordermanagement)

Bij het automatisch genereren kun je meerdere pakbonnen voor één verkooprelatie verzamelen op één factuur.

Het is vooralsnog niet mogelijk om facturen uit ordermanagement of facturen voor Bakkerijen, te verzamelen op één factuur met regels uit de andere Profit-modules.
De pakbonnen via de integratie met Profit Projecten kunnen wél verzameld worden via de verzamelfacturen-functie in Financieel.

Inhoud

Beschrijving

Je kunt er bij het automatisch factureren voor zorgen dat pakbonnen gecombineerd worden op een factuur. Je krijgt dan een verzamelfactuur (binnen de module ordermanagement).

Let op:

Bij handmatig factureren worden facturen nooit verzameld.

Je richt dit in in het verkooprelatieprofiel via Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel.

Op het tabblad Verzamelen per onderdeel kun je voor het verzamelen bij Verzamelmethode orderman. kiezen uit een aantal manieren voor het verzamelen van de pakbonnen, namelijk:

 • Per verkooprelatie

  Profit verzamelt alle pakbonnen van een verkooprelatie die voldoen aan de voorwaarden op één factuur zonder rekening te houden met de pakbondatum of periode.

 • Factuur op basis van verkooporder

  Profit verzamelt de pakbonnen per verkooporder. Bij deelleveringen heb je meerdere pakbonnen, die Profit bij deze optie samen factureert. De factuur komt dan ook pas als alle pakbonnen klaar zijn.

  Sales_Facturen genereren met verzamelfacturen (30)

 • Factuur per opdrachtnummer/referentie verkooprelatie
 • Niet verzamelen

Wat de verzamelperiode betreft kun je bij Verzamelperiode orderman. kiezen uit:

 • Standaard

  Als je Verzamelen op factuur aan hebt staan, verzamelt Profit alles wat nog niet gefactureerd is.

 • Dagfactuur 

  Profit verzamelt de pakbonnen van een verkooprelatie per dag op één factuur op basis van de pakbondatum. Een verkooprelatie stuurt bijvoorbeeld 3 verkooporders in op één dag en wil dat alle orders van die dag op één factuur komen.

 • Weekfactuur

  Profit verzamelt de pakbonnen t/m de afgeronde, afgelopen week op basis van de pakbondatum.

  Let op: 

  Profit verzamelt de pakbonnen voor de lopende week dus niet, deze worden pas in de volgende week meegenomen. De week loopt altijd van maandag tot en met zondag. Factureer je op woensdag dan worden de pakbonnen van maandag, dinsdag en woensdag van de lopende week, niet meegenomen.

  Voorbeeld: 'Verzamelen per week'

  Sales_Facturen genereren met verzamelfacturen (05)

  Je hebt voor een verkooprelatie pakbonnen aangemaakt. Deze factureert Profit de week erop.

 • Dagfactuur hele week

  Profit verzamelt de pakbonnen per dag op één factuur tot en met de afgeronde, afgelopen week op basis van de pakbondatum.

  Let op: 

  Pakbonnen voor de lopende week factureert Profit niet, deze worden pas in de volgende week meegenomen. De week loopt altijd van maandag tot en met zondag. Factureer je op woensdag dan factureert Profit de pakbonnen van maandag, dinsdag en woensdag van de lopende week niet.

  Voorbeeld: 'Verzamelen dagfactuur hele week'

  Sales_Facturen genereren met verzamelfacturen (10)

  Je hebt voor een verkooprelatie op verschillende dagen pakbonnen aangemaakt. Op woensdag 28 juli ga je factureren. Profit maakt facturen per dag. De pakbonnen van maandag 27 juli factureert Profit nog niet.

Let op:

De opties bij Verzamelperiode en de opties bij Verzamelmethode staan los van elkaar.

Vink Verzamelen op factuur aan als Profit de ordermanagement-onderdelen verkooporder, pakbon en factuur moet verzamelen op een factuur - vooralsnog alleen binnen Ordermanagement.

Verzamelen per project kun je aanvinken als Verzamelen op factuur aan staat. Dit is alleen relevant als je werkt met de integratie van Projecten met Ordermanagement.

Voorwaarden voor verzamelen op één factuur

Profit verzamelt niet alle pakbonnen/facturen automatisch op ordermanagement of projectfacturen. Ze worden alleen verzameld als ze identiek zijn op alle belangrijke punten.

De te verzamelen pakbonnen/facturen moeten identiek zijn voor wat betreft:

 • Verzamelfactuur (bij allemaal aan- of uitgevinkt),
 • Administratie
 • Factureren aan
 • verkooprelatie
 • Creditorder (bij allemaal aan- of uitgevinkt)
 • valuta
 • valutakoers
 • btw-plicht
 • dezelfde instelling bij het veld Inclusief btw;
 • betaalvoorwaarde
 • code centraal factureren (is altijd hetzelfde als je dat niet gebruikt)
 • kortingsschaal
 • % factuurkorting
 • % betalingskorting
 • % kredietbeperking
 • dagboek factuur
 • incasseren (bij allemaal aan- of uitgevinkt)
 • bij gebruik van een G-rekening moet het percentage G-rekening overal gelijk zijn;
 • % loonsom
 • of het bij alle wel, of alle niet om retouren gaat
 • dezelfde instelling bij Factureren aan

Als het veld Verzamelfactuur in de kop van de (verkooporder- en) pakbon staat, moet dit aan staan.

Niet verzameld worden (alleen bij bakkerijen):

 • centrale facturen
 • facturen met combinatiekorting
 • EDI-orders.

  Let op: 

  Als je gebruik maakt van EDI-facturering is het niet mogelijk om meerdere pakbonnen op één factuur te verzamelen. De pakbonnen leiden dan altijd één op één tot een factuur. Er wordt in dat geval geen rekening gehouden met de instelling voor het verzamelen van facturen in het verkooprelatieprofiel. Als je hebt aangegeven dat de pakbonnen verzameld moeten worden op één factuur en de oorspronkelijke order is binnengekomen via EDI, worden alleen de pakbonnen die van dezelfde EDI-order afkomstig zijn verzameld op dezelfde factuur.

Werkwijze
Zie ook