Rekening-courant meerdere administraties

Je kunt in Profit rekening-courantmutaties vastleggen als in een omgeving twee of meer administraties voorkomen. Zo kunnen bijvoorbeeld bedragen in de ene administratie worden betaald of ontvangen die eigenlijk voor de andere administratie bestemd zijn.

Beschrijving

Tussen de administraties onderling kun je een rekening-courantverhouding inrichten zodat je op een snelle en eenvoudige manier onderling rekening-courantboekingen uitvoert. Een rekening-courantverhouding tussen meerdere administraties heeft het voordeel dat je slechts eenmalig de financiële gegevens invoert. Automatisch boekt Profit de ingevoerde gegevens in de andere administratie. Je maakt voor dit soort doorbelastingen dus geen interne factuur die je apart in de andere administratie boekt.

Bovendien zorgt een correcte rekening-courantverhouding ervoor dat controle tussen twee administraties zeer eenvoudig wordt: het saldo van de betrokken rekening-courantgrootboekrekeningen zal - bij consequent gebruik van deze mogelijkheid - altijd 0,00 zijn.

Let op:

Ten aanzien van de btw gelden de volgende regels:

  • Bij het boeken van een inkoopfactuur mag je het btw-bedrag niet meenemen naar de andere administratie.
  • Bij een kasboeking mag je het btw-bedrag wel meenemen naar de andere administratie omdat de crediteur/verantwoordelijke niet bij jou bekend is.

Betaling overboeken van de holdingmaatschappij naar de werkmaatschappij

Een Holding heeft een rekening-courantverhouding met werkmaatschappij X. Een debiteur van X heeft onbedoeld een bedrag van €  1.013,88 overgemaakt naar de bank van de Holding. Deze betaling wil je overboeken naar werkmaatschappij X. Je boekt de volgende journaalpost:

Holding:

Rekening

Debet

Credit

Bank Holding

€ 1.013,88

 

Aan Rek.crt Werkmij  X

 

€ 1.013,88

Na afhandeling is automatisch geboekt in werkmaatschappij X:

Rekening

Debet

Credit

Rek.crt Holding

€ 1.013,88

 

Aan debiteur

 

€ 1.013.88

Kosten doorbelasten aan twee werkmaatschappijen

De Holding ontvangt een factuur van € 1.210,00 waarvan je de kosten wilt doorbelasten aan de twee werkmaatschappijen X en Y. Voor werkmaatschappij X is dat € 750,00 en voor werkmaatschappij Y € 250,00. Je boekt de volgende journaalpost:

Holding:

Rekeningen Holding

Debet

Credit

Rek.crt Werkmij  X

€ 750,00

 

Rek.crt Werkmij  Y

€ 250,00

 

Te vorderen btw-hoog

€ 210,00

 

Aan crediteur

 

€ 1.210,00

Na afhandeling is automatisch geboekt in werkmaatschappij X:

Rekeningen werkmaatschappij X

Debet

Credit

Reparatie en onderhoud gebouw

€ 750,00

 

Aan Rek.crt Holding

 

€ 750,00

En in werkmaatschappij Y:

Rekeningen werkmaatschappij Y

Debet

Credit

Reparatie en onderhoud gebouw

€ 250,00

 

Aan Rek.crt Holding

 

€ 250,00

Voorbereiding

Werkwijze