Activagroep toevoegen of code wijzigen

Je gebruikt activagroepen om activa in te delen. Een activagroep bevat instellingen die gelden voor alle gekoppelde activa, zoals grootboekrekeningen voor de journalisering. Meestal sluiten activagroepen aan op balansposten, zoals Inventaris, Machines, Computers, enzovoorts. Je kunt per activagroep een periodeverdeeltabel koppelen om rekening te houden met seizoensinvloeden bij het afschrijven.

Inhoud

Activagroep toevoegen

De velden die je invult bij een activagroep zijn voorkeurwaarden voor nieuwe activa, met uitzondering van Afw. periodeverdeling. Als je een actief toevoegt, zal Profit deze waarden overnemen, maar je kunt deze per actief anders instellen.

Je kunt activa en activagroepen ook importeren.

Let op:

Je kunt de grootboekrekeningen voor het afschrijven van een activagroep niet meer wijzigen als de activa van de activagroep gejournaliseerd zijn. Mocht je de instellingen van een activagroep toch willen wijzigen nadat je gejournaliseerd hebt, dan moet je eerst de journaalposten terugdraaien.

Werk je met vaste activa met renteberekening bekijk dan deze help over activagroep.

Activagroep toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Vaste activa / Activagroep.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de omschrijving in.
 4. Vul een waarde in bij Afronding afschrijving.

  De afrondingsmethode geldt voor alle perioden.

 5. Bepaal of Profit de afschrijvingen moet afronden en selecteer de administratie en het dagboek (variabel memoriaal) waarin Profit de journaalposten moet plaatsen.
 6. Selecteer een Dagboek.
 7. Vink Tijdsafhankelijke [verbijzonderingsas] op basis van project aan als je wilt dat Profit de kostenplaats bepaalt aan de hand van de datum en daarbij kijkt naar de opeenvolgende kostenplaatsen die zijn ingesteld in het project.

  Dit kan alleen als verbijzonderen voor de betreffende as in de eigenschappen van de grootboekrekening aan staat.

 8. Klik op: Volgende.
 9. Je kunt nu gegevens vastleggen ten aanzien van de fiscale en/of commerciële afschrijvingsmethode.
 10. Selecteer een waarde bij Afschrijvingsmethode.

  Klik hier voor meer informatie.

 11. Selecteer een waarde bij Type actief.

  Klik hier voor meer informatie.

 12. Vul een waarde in bij Afschrijvingstermijn.

  Deze waarde, vermenigvuldigd met het aantal perioden in de periodetabel voor vaste activa, levert het aantal periodes, waarover je een actief afschrijft.

  Als je kiest voor de methode Percentage lineaire afschrijving, dan bepaalt Profit automatisch het % Afschrijving op basis van de formule 100 / Afschrijvingstermijn.

 13. Vul eventueel een waarde in bij Afw. periodeverdeling.

  Profit berekent in principe iedere periode hetzelfde afschrijvingsbedrag. Je kunt rekening houden met seizoensinvloeden. Koppel in dat geval een periodeverdeeltabel aan de activagroep.

  Voorbeeld

 14. Klik op: Volgende.
 15. Selecteer de juiste grootboekrekeningen bij Afschrijvingen en Verkoop.

  Bijvoorbeeld:

 16. Klik op: Voltooien.
Activagroepcode wijzigen

Je kunt een activagroepcode achteraf wijzigen. Deze wijziging werkt ook door in de mutaties.

Activagroepcode wijzigen:

 1. Ga naar: Financieel / Vaste activa / Activagroep.
 2. Selecteer de gewenste activagroep.
 3. Klik op de actie: Wijzigen activagroepcode.
 4. Vul een waarde in bij Nieuwe activagroepcode.
 5. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Vaste activa inrichten
 2. Locaties inrichten
 3. Autorisatie
 4. Locaties inrichten
 5. Periodetabel Vaste activa
 6. Dagboek toevoegen
 7. Grootboekrekeningen toevoegen
 8. Instellingen vaste activa
 9. Activagroep toevoegen
 10. Boekjaar vaste activa blokkeren
 11. Geplande taak vaste activa journaliseren instellen
 12. Vaste activa inclusief renteberekening inrichten