thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Activagroep toevoegen

Je gebruikt activagroepen om activa in te delen. Een activagroep bevat instellingen die gelden voor alle gekoppelde activa, zoals grootboekrekeningen voor de journalisering. Meestal sluiten activagroepen aan op balansposten, zoals Inventaris, Machines, Computers, enzovoorts. Je kunt per activagroep een periodeverdeeltabel koppelen om rekening te houden met seizoensinvloeden bij het afschrijven.

Inhoud

Activagroep toevoegen

Deze velden die je invult bij een activagroep zijn voorkeurwaarden voor nieuwe activa, met uitzondering van Afw. periodeverdeling. Als je een actief toevoegt, zal Profit deze waarden overnemen, maar je kunt deze per actief anders instellen.

Let op:

Je kunt de grootboekrekeningen voor het afschrijven van een activagroep niet meer wijzigen als de activa van de activagroep gejournaliseerd zijn. Mocht je de instellingen van een activagroep toch willen wijzigen nadat je gejournaliseerd hebt, dan moet je eerst de journaalposten terugdraaien.

Je kunt activagroepen importeren met Financieel / Beheer / Import activa en contract / Vaste-activagroepen.

Activagroep toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Vaste activa / Activagroep.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de omschrijving in.
 4. Vul een waarde in bij Afronding afschrijving.

  De afrondingsmethode geldt voor alle perioden.

 5. Bepaal of Profit de afschrijvingen moet afronden en selecteer de administratie en het dagboek (variabel memoriaal) waarin Profit de journaalposten moet plaatsen.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Je kunt nu gegevens vastleggen ten aanzien van de fiscale en/of commerciële afschrijvingsmethode.
 8. Selecteer een waarde bij Afschrijvingsmethode.

  Klik hier voor meer informatie.

 9. Selecteer een waarde bij Type actief.

  Klik hier voor meer informatie.

 10. Vul een waarde in bij Afschrijvingstermijn.

  Deze waarde, vermenigvuldigd met het aantal perioden in de periodetabel voor vaste activa, levert het aantal periodes, waarover je een actief afschrijft.

  Als je kiest voor de methode Percentage lineaire afschrijving, dan bepaalt Profit automatisch het % Afschrijving op basis van de formule 100 / Afschrijvingstermijn.

 11. Vul eventueel een waarde in bij Afw. periodeverdeling.

  Profit berekent in principe iedere periode hetzelfde afschrijvingsbedrag. Je kunt rekening houden met seizoensinvloeden. Koppel in dat geval een periodeverdeeltabel aan de activagroep.

  Voorbeeld:

  Je hebt een agrarisch bedrijf en gebruikt bepaalde (oogst)machines alleen in het najaar. Je voegt een periodeverdeeltabel toe met de volgende indeling:

  - januari t/m juli: 4% per maand

  - augustus en september: 30% per maand

  - oktober t/m december: 4% per maand

  Je koppelt deze periodeverdeeltabel aan de activagroep 'Oogstmachines'. Bij het berekenen van de afschrijvingen van activa, die je aan deze activagroep hebt gekoppeld, zal Profit deze percentages hanteren.

 12. Klik op: Volgende.
 13. Selecteer de juiste grootboekrekeningen bij Afschrijvingen en Verkoop.

  Bijvoorbeeld:

 14. Klik op: Voltooien.
Activagroepcode wijzigen

Je kunt een activagroepcode achteraf wijzigen. Deze wijziging werkt ook door in de mutaties.

Activagroepcode wijzigen:

 1. Ga naar: Financieel / Vaste activa / Activagroep.
 2. Selecteer de gewenste activagroep.
 3. Klik op de actie: Wijzigen activagroepcode.
 4. Vul een waarde in bij Nieuwe activagroepcode.
 5. Klik op: Voltooien.

Boekjaar vaste activa blokkeren

Als alle mutaties met betrekking tot vaste activa in een bepaald boekjaar correct gejournaliseerd zijn, kun je het boekjaar afsluiten door dit te blokkeren in de periodetabel Vaste Activa. In een geblokkeerd jaar kun je geen mutaties meer journaliseren. Mocht dit later toch nog nodig zijn, dan kun je het boekjaar weer deblokkeren.

Je kunt jaren (de)blokkeren onder de volgende voorwaarden:

 • Je kunt uitsluitend per geheel jaar (de)blokkeren via de actieknoppen. De perioden (maanden of weken) zijn niet handmatig afzonderlijk te blokkeren. Je ziet in de eigenschappen van de periodetabel de kolom ‘Geblokkeerd’ waarmee wordt aangegeven of een jaar geblokkeerd is of niet.
 • Bij het blokkeren van een periodetabel voor Vaste Activa worden ook alle jaren geblokkeerd die liggen voor het opgegeven jaar. Bij deblokkeren worden alle jaren vanaf het opgegeven jaar gedeblokkeerd.
 • Alle afschrijvingen, subsidies en verkopen in het te blokkeren jaar moeten gejournaliseerd zijn.

Voorbeeld

Geblokkeerde/openstaande jaren moeten te allen tijde op elkaar aansluiten. Hiermee staat Profit dus niet toe dat er journaalposten gemaakt worden in een situatie dat er één of meer jaren openstaan tussen geblokkeerde jaren.

 

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Jaar 7

Jaar 8

Jaar 9

Situatie X

G

G

G

G

G

O

O

O

O

Blokkeren

G

G

G

G

G

B

B

O

O

Deblokkeren

G

G

G

D

D

O

O

O

O

G = Geblokkeerd jaar

O = Openstaand jaar

D = Deblokkeren van een jaar

B = Blokkeren van een jaar

 • Bij het blokkeren van een jaar moet het voorliggende jaar ook geblokkeerd zijn, als dit niet het geval is moeten de voorliggende jaren geblokkeerd worden. Voorbeeld: Als in situatie X jaar 7 geblokkeerd wordt dan wordt ook jaar 6 geblokkeerd. De waarschuwende melding die in dat geval wordt gegeven: 'Weet je zeker dat je alle jaren t/m jaar 7 wilt blokkeren?'
 • Bij het deblokkeren van een jaar moet het laatste geblokkeerde jaar betreffen, als dit niet het geval is worden de geblokkeerde jaren erna ook gedeblokkeerd. Voorbeeld: Als in situatie X jaar 4 gedeblokkeerd wordt dan wordt ook jaar 5 gedeblokkeerd. De waarschuwende melding die in dat geval wordt gegeven: 'Weet je zeker dat je alle jaren vanaf jaar 4 wilt deblokkeren? Correcties in afgesloten jaren kunnen invloed hebben op de balans en jaarrekening, het vrijgeven van jaren kan tot het gevolg hebben dat er journaalposten ontstaan in oude boekjaren.'

Deze werking van blokkeren/deblokkeren wijkt af van andere (Financiële) periodetabellen. Deze aansluiting van (de)blokkeren van jaren in Profit is met name vanwege de functionaliteit ‘Terugdraaien journaalposten’.

(De)blokkeren van jaren in periodetabel Vaste activa:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Periode-instellingen / Periodetabel.
 2. Open de gewenste periodetabel Vaste Activa.
 3. Klik op de actie: Jaren blokkeren (of klik op de actie Jaren deblokkeren als je wilt deblokkeren).

 4. Vul het te blokkeren jaar in.
 5. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Vaste activa inrichten
 2. Locaties inrichten
 3. Autorisatie
 4. Locaties inrichten
 5. Periodetabel Vaste activa
 6. Dagboek toevoegen
 7. Grootboekrekeningen toevoegen
 8. Instellingen vaste activa
 9. Activagroep toevoegen
 10. Boekjaar vaste activa blokkeren

Process

Vaste activa

Work area

Financieel