thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Periodeverdeeltabel

Je gebruikt periodeverdeeltabellen voor het budgetteren van grootboekrekeningen en kostenplaatsen en voor het bepalen van periodieke afschrijvingsbedragen voor vaste activa.

Inhoud

Beschrijving

Je gebruikt de periodetabel bij de volgende functionaliteit:

 • Budgettering

  Bij het budgetteren van bijvoorbeeld een grootboekrekening vul je het jaarbudget en de periodeverdeling in. Profit zal het jaarbudget automatisch over de periodes verdelen op basis van de periodepercentages uit de periodeverdeeltabel.

 • Vaste activa

  Profit zal bij vaste activa in elke periode hetzelfde bedrag afschrijven, tenzij je een periodeverdeeltabel met een afwijkende verdeling toepast. Je koppelt de periodeverdeeltabel aan de activagroep.

Periodeverdeeltabel toevoegen

Je voegt periodeverdeeltabellen toe voor het verdelen van een jaarbudget over perioden of voor de verdeling van afschrijvingen. Je kunt hierbij denken aan afschrijvingen die iedere maand hetzelfde zijn of aan afschrijvingen die per periode verschillen. Op de laatstgenoemde wijze kun je bijvoorbeeld seizoensinvloeden in de afschrijvingen meenemen.

Periodeverdeeltabel toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Periode-instellingen / Periodeverdeeltabel.
 2. Klik op: Nieuw

 3. Vul de omschrijving in.
 4. Selecteer de Periodetabel. Profit zal de periodeverdeeltabel vullen met de perioden van deze periodetabel.
 5. Selecteer de Soort verdeling:
  • Evenredige verdeling

   Het jaarbudget wordt opgesplitst over alle perioden, waarbij elke periode hetzelfde bedrag krijgt.

  • Index

   Je stelt het standaardbedrag per periode op een index van 100, maar je kunt voor bepaalde perioden een andere index invullen. Het gemiddelde van de periode-indexen moet uitkomen op 100.

  • Percentage

   Je legt per periode een percentage vast. Op basis hiervan wordt het jaarbudget over de perioden verdeeld.

  Let op: 

  Als je in het veld Soort verdeling de waarde Index of Percentage hebt geselecteerd, moet je de waarden handmatig invullen, nadat Profit de periodeverdeeltabel heeft toegevoegd. Bij Evenredige verdeling vult Profit de periodeverdeling automatisch, maar je kunt deze wijzigen.

 6. Klik op: Voltooien

Periodepercentages onderhouden

Nadat je een periodeverdeeltabel hebt toegevoegd, kun je de periodeverdeling (de percentages) wijzigen.

Je kunt alleen de periodepercentages onderhouden bij periodeverdeeltabellen van het type Percentage of Index. Bij periodeverdeeltabellen van het type Evenredige verdeling worden de percentages automatisch vastgesteld.

Periodepercentages onderhouden:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Periode-instellingen / Periodeverdeeltabel.
 2. Open de eigenschappen van de periodetabel.
 3. Ga naar het tabblad: Periodepercentage.

 4. Open de eigenschappen van een periode die je wilt wijzigen.
 5. Vul het periodepercentage in. Het totaal van alle periodepercentages moet op 100% uitkomen.

 6. Klik op: OK
 7. Klik op: Voltooien

Process

Periodetabel

Work area

Algemeen