Vaste activa inrichten

Dit onderdeel beschrijft de inrichting van vaste activa. Je kunt vaste activa autoriseren, legt instellingen vast met betrekking op de wijze van afschrijven (fiscaal en/of commercieel) en het journaliseren. Daarnaast voeg je activagroepen toe, zoals 'Grond', 'Gebouwen', 'Machines', 'Inventaris', etc.

Inhoud

Beschrijving

Je bepaalt de inrichting en werking van vaste activa op de volgende niveaus:

 • Instellingen (omgeving)

  Je kunt in Profit commercieel en/of fiscaal afschrijven, dit bepaal je in de instellingen van Profit Financieel. Hier koppel je ook de periodetabel voor het berekenen van afschrijvingen. Als je bijvoorbeeld per maand wilt afschrijven, koppel je een maandtabel in de omgevingsinstellingen.

 • Activagroepen (per administratie)

  Je gebruikt activagroepen om activa in te delen. Aan elke activagroep is een set grootboekrekeningen gekoppeld voor de journalisering van onder andere aanschaf, afschrijvingen en verkoop. Houd bij het opzetten van de activagroepen rekening met de verslaglegging en rapportage. Meestal sluiten activagroepen aan op balansposten zoals Grond, Gebouwen, Machines, Inventaris, enzovoorts.

  Je kunt journaliseren naar de administratie waar een activagroep bijhoort, of naar een andere administratie van dezelfde omgeving.

 • Activa (per administratie)

  Uitgebreide registratie van alle gegevens per actief, zoals de aanschafwaarde, subsidies en restwaarde. Je bepaalt per actief de afschrijvingsmethode en het aantal termijnen, hiermee berekent Profit de afschrijvingsbedragen.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook