Autorisatie (vaste activa)

Je kunt de toegang van gebruikers en/of gebruikersgroepen tot Vaste activa autoriseren. Je autoriseert de menu-opties, toegang tot tabbladen en acties afzonderlijk.

Vaste activa autoriseren:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Selecteer de groep  of gebruiker die je wilt autoriseren.
 3. Ga naar het tabblad: Menu.
 4. Ga naar: Alle menu-items / Financieel / Vaste activa.

  Vink Vaste activa aan of uit.

 5. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 6. Ga naar: Financieel / Vaste activa / Actief.

 7. Selecteer het tabblad, dat je wilt autoriseren.
 8. Ken de autorisatie toe.
 9. Je regelt dit afzonderlijk voor de tabbladen van de functies Actief en Activagroepen.

  Voorbeeld:

  Je kunt functiescheiding realiseren voor het toevoegen en afschrijven van vaste activa. Geef hiervoor een gebruiker onderhoudsrechten op tabblad Financieel en een andere gebruiker geen toegang. Degene zonder rechten ziet in dat geval bij de nieuw wizard voor vaste activa alleen het eerste venster. Voegt hij een actief toe, dan krijgt deze automatisch de status Non actief. Een controller kan vervolgens de financiële gegevens aanvullen.

 10. Selecteer de actie die je wilt autoriseren.
 11. Ken de autorisatie toe.

  Je regelt dit afzonderlijk voor de acties bij de functies Actief en Activagroepen.

  Voorbeeld:

  Je kunt een controller toestaan de actie Journalisering terugdraaien uit te voeren en een financieel medewerker niet.

 12. Sluit de Autorisatie tool

  De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.

Zie ook

Autorisatie per administratie (Vaste activa)

Als je een administratie voert per vestiging, is het mogelijk om de autorisatie per vestiging in te richten. Hiervoor maak je gebruik van filterautorisatie op administraties. Hiermee kun je vaste activa laten onderhouden op een centrale afdeling en andere medewerkers alleen rechten voor het raadplegen geven.

Autorisatie per administratie:

 1. Zorg ervoor dat je alle benodigde administraties hebt toegevoegd.
 2. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 3. Voeg per administratie een groep toe.
 4. Leg per groep de juiste autorisatie vast, inclusief de filterautorisatie op administratie.

Zie ook