Importeren Vaste Activa

Het is mogelijk nieuwe Vaste activa, Vaste activagroepen en Vaste activa verzekeringen te importeren.

Als je werkt met meerdere administraties houd er dan rekening mee dat de administratie waarin het actief komt te staan bepaald wordt door de gekozen activagroep. In de activagroep is namelijk het veld Administratie opgenomen.

Voor het importeren van Vaste Activa kun je importsjablonen gebruiken. Zie ook de Excel-sjablonen en de Simplr-pagina met importdefinities.

Nieuwe Vaste Activa importeren:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Import activa en contract / Vaste activa.
 2. Stel de importopties in.

  Hierbij kun je laten controleren of een actief (Vaste activagroepen of Verzekering) al bestaat door te zoeken op een bepaald veld. Als een actief  (Vaste activagroepen of Verzekering) voorkomt, die voldoet aan de zoekcriteria, wordt er een foutmelding gegeven en de regel wordt niet geïmporteerd.

 3. Volg verder de importwizard.

Bestaande Vaste Activa met afschrijvingen importeren:

Let op:

De Afschrijving initieel werkt alleen als de jaren in de periodetabel zijn geblokkeerd. Zodra de jaren die reeds zijn verwerkt/geblokkeerd zijn, rekent Profit de boekwaarde uit met Aanschafwaarde minus Afschrijving initieel.

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Import activa en contract / Vaste activa.
 2. Stel de importopties in.

  Als je activa wilt importeren waarop je reeds (een deel) hebt afgeschreven, importeer dan het veld Afschrijving initieel, Afschrijving initieel t/m boekjaar en Afschrijving initieel t/m periode. Het veld Afschrijving initieel moet gevuld zijn met het totaal afgeschreven bedrag t/m een periode in het huidige boekjaar. Voor het importeren volg je verder dezelfde procedure zoals beschreven bij Nieuwe Vaste activa importeren.

Nieuwe Vaste Activagroepen importeren:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer /Import activa en contract / Vaste-activagroepen.
 2. Stel de importopties in.
 3. Volg verder de importwizard.

Nieuwe Vaste Activa Verzekeringen importeren:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Import activa en contract / Contract.
 2. Stel de importopties in.
 3. Volg verder de importwizard.

Verkoop of buiten gebruik Vaste Activa importeren:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Import activa en contract / Vaste activa verkoop.
 2. Stel de importopties in.
 3. Volg verder de importwizard.

Direct naar

 1. Actief
 2. Nieuw actief toevoegen
 3. Actief toevoegen via inkoopfactuur
 4. Bestaand actief met afschrijvingen toevoegen
 5. Actief voor willekeurig afschrijven toevoegen
 6. Gekoppeld actief aan actief toevoegen
 7. Project aan actief toevoegen
 8. Subsidie aan actief toevoegen
 9. Subsidie bij actief verwijderen
 10. Investering aan actief toevoegen
 11. Importeren Vaste Activa