Bestaand actief met afschrijvingen toevoegen

Als je start met Profit of met het onderdeel Vaste activa, moet je bestaande activa vastleggen waarop reeds is afgeschreven. Je legt bij dergelijke activa zowel de aanschafwaarde vast als de stand van reeds verrichte afschrijvingen. Je legt de reeds verrichte afschrijvingen vast als een totaalbedrag; Profit zal deze niet opnieuw journaliseren. Wel zal Profit bepalen welk bedrag nog af te schrijven is.

Controleer de periodetabel Vaste Activa of het laatst afgesloten boekjaar is geblokkeerd.

Periodetabel vaste activa controleren:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Periode-instellingen / Periodetabel.
 2. Open de periodetabel voor vaste activa.
 3. Controleer of het jaar geblokkeerd is. Bij de perioderegels is dan de kolom Geblokkeerd aangevinkt.
 4. Klik op de actie: Jaren blokkeren als je een jaar wilt blokkeren en vul het te blokkeren jaar in.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten

Bestaand actief toevoegen via de activaregistratie:

 1. Ga naar: Financieel / Vaste activa / Actief.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Voeg een actief toe.

  Je vult de gegevens in voor de fiscale afschrijving en/of voor de commerciële afschrijving, afhankelijk van de opties die je ingesteld hebt bij de instellingen van Vaste Activa.

  De gegevens die kunnen worden ingevuld voor de commerciële afschrijving zijn dezelfde als die voor de fiscale afschrijving. Uitzondering hierop is het veld Afschrijven na restwaarde.

 4. Vul de velden Afschrijving initieel t/m boekjaar en Afschrijving initieel t/m periode.

  Vul in het veld Afschrijving initieel het totale bedrag in dat al is afgeschreven tot en met de periode van het huidige niet geblokkeerde jaar. Dit veld is alleen beschikbaar als de jaren waarover reeds is afgeschreven geblokkeerd zijn in de periodetabel Vaste activa. Voor de verdeling van de initiële waarde over de voorgaande perioden in het huidige boekjaar is geen periode blokkering nodig.

 5. Klik enkele malen op Volgende en dan op Voltooien om de wizard af te ronden.

Direct naar

 1. Actief
 2. Nieuw actief toevoegen
 3. Actief toevoegen via inkoopfactuur
 4. Bestaand actief met afschrijvingen toevoegen
 5. Actief voor willekeurig afschrijven toevoegen
 6. Gekoppeld actief aan actief toevoegen
 7. Project aan actief toevoegen
 8. Subsidie aan actief toevoegen
 9. Subsidie bij actief verwijderen
 10. Investering aan actief toevoegen
 11. Importeren Vaste Activa