Subsidie aan actief toevoegen

Je kunt ontvangen subsidiebedragen per actief vastleggen. Het is mogelijk om meerdere subsidies toe te kennen aan één actief. Je kunt deze subsidies op verschillende manieren in de administratie verwerken.

Als je een subsidie hebt gejournaliseerd, dan kun je deze subsidie niet verwijderen. Gebruik één van de volgende acties als je de subsidie toch wilt verwijderen:

 • Wijzig de Behandeling van de subsidie naar Geen verdere behandeling.
 • Gebruik de actie Terugdraaien journalisering om de journalisering op nul te stellen.

Subsidie aan een actief toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Vaste activa / Actief.
 2. Open de eigenschappen van het gewenste actief.
 3. Ga naar het tabblad: Subsidies.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer een waarde bij Type subsidie.

  Aan deze vrije tabel kun je zelf waarden toevoegen.

 6. Vul de naam van de verstrekkende instantie of instelling in bij Instantie.
 7. Vul een waarde in bij Datum toekenning.
 8. Vul een waarde in bij Bedrag subsidie.
 9. Selecteer een waarde bij Behandeling.

  Je hebt de volgende mogelijkheden:

  • D - Direct afboeken aanschafwaarde: de subsidie wordt direct in mindering gebracht op de aanschafwaarde en heeft invloed op de afschrijvingstermijnen.
  • P -  Periodiek vrijvallen via egalisatiereserve: de subsidie valt in een aantal jaren vrij ( de boeking hiervan geschiedt door middel van een egalisatiereserve). Vul ook het aantal jaren bij Vrijvaltermijn (jaren). Dit bepaalt het aantal jaren dat de verstrekte subsidie met behulp van de egalisatiereserve vrijvalt ten gunste van het resultaat.
  • G - Geen verdere behandeling: de subsidie wordt informatief vermeld. Er vindt geen verdere actie plaats.
 10. De Einddatum desinvestering volgt automatisch uit Datum toekenning en Vrijvaltermijn (jaren).

  Let op:

  Indien je het actief binnen de desinvesteringstermijn afsluit, ben je soms verplicht om (delen van) de verstrekte subsidie terug te betalen. Bij verkoop of afvoer van het actief voor de einddatum desinvestering geeft Profit een signaal.

 11. Vink Investeringsaftrek aan als dit van toepassing is.
 12. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Actief
 2. Nieuw actief toevoegen
 3. Actief toevoegen via inkoopfactuur
 4. Bestaand actief met afschrijvingen toevoegen
 5. Actief voor willekeurig afschrijven toevoegen
 6. Gekoppeld actief aan actief toevoegen
 7. Project aan actief toevoegen
 8. Subsidie aan actief toevoegen
 9. Subsidie bij actief verwijderen
 10. Investering aan actief toevoegen
 11. Importeren Vaste Activa