thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Actief handmatig toevoegen

Je voegt handmatig een actief toe, daarna kun je hierop afschrijven. Afhankelijk van de instellingen bepaalt Profit automatisch de status van het actief.

Bij handmatig toevoegen moet je de aanschaf van het actief ook handmatig journaliseren. Je kunt deze handelingen combineren door bij het journaliseren van de aanschaf, het actief zelf direct toe te voegen.

Actief handmatig toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Vaste activa / Actief.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vink Autonummering uit als je de activacode zelf wilt invullen.
 4. Selecteer de activagroep.
 5. Vul een waarde in bij Datum aanschaf en Datum in gebruik.

  De eerste periode van afschrijven is gebaseerd op de Datum in gebruik.

 6. Vul de overige velden in.

  Je kunt de locaties via een aparte functie onderhouden.

  Het Nummer referentie is van belang als verschillende personen/afdelingen in de organisatie activa toevoegen (bijvoorbeeld zowel vanuit inkoopfacturen als vanuit de activaregistratie).

 7. Klik op: Volgende.
 8. Vul de aanschafwaarde exclusief btw in bij Aanschafwaarde en eventuele Additionele kosten.

  Additionele kosten zijn bijvoorbeeld transport-, inkoop- of installatiekosten; Profit zal ook deze afschrijven.

  Je kunt journaalposten verbijzonderen door de betreffende codes te selecteren. Je moet deze codes invullen als je het actief hebt gekoppeld aan een activagroep, die verbijzonderde grootboekrekeningen bevat.

  Bij een handmatig toegevoegd actief zonder inkoopboeking wordt geen boeking op de rekening van de aanschafwaarde gemaakt. Deze boeking moet je handmatig maken.

 9. Klik op: Volgende.
 10. Vink Fiscale afschrijving aan als je op dit actief wilt afschrijven.

  Profit neemt de velden Type actief, Afschrijvingsmethode en Afschrijvingstermijn over van de in het eerste scherm gekozen activagroep. Je kunt deze waarden wijzigen.

  Let op:

  Als je een activagroep wijzigt, wijzigen de voorkeurwaarden van deze velden mee.

 11. Selecteer een waarde bij Afschrijvingsmethode.
 12. Vul het aantal jaren in bij Afschrijvingstermijn.
 13. Vul het % Afschrijving per jaar in.

  Dit percentage is alleen van toepassing op de afschrijvingsmethodes Percentage lineaire afschrijving en Degressieve methode. Profit berekent automatisch het percentage na het invullen van de afschrijvingstermijn. Je kunt dit percentage niet wijzigen.

 14. Vul in het veld Restwaarde de verwachte waarde in aan het einde van de levensduur van het actief.

  Het ingegeven bedrag is mede bepalend voor het berekenen van de grondslag voor afschrijving.

  Bij de afschrijvingsmethode Percentage van de boekwaarde berekent Profit automatisch de restwaarde.

 15. Vul een waarde in bij Begindatum afschrijving.

  Dit is de datum waarop de afschrijving voor de eerste keer moet plaatsvinden.

  De Begindatum afschrijving en de Afschrijvingstermijn bepalen de Einddatum afschrijving.

 16. Profit vult Afschrijving initieel t/m boekjaar standaard met het laatst geblokkeerde jaar (volgens de vaste activa periodetabel) als de Begindatum afschrijving van het actief vóór het laatst openstaande boekjaar ligt.

  Profit vult Afschrijving initieel t/m periode standaard met de laatste periode van het laatst geblokkeerde jaar volgens de vaste activa periodetabel, als de Begindatum afschrijving van het actief vóór het laatst openstaande boekjaar ligt.

  Als je halverwege het jaar live gaat met Profit en/of een bestaand actief wilt verplaatsen van het ene naar het andere bedrijf, dan kun je de initiële afschrijving zelf bepalen en invullen t/m iedere periode in het huidige niet geblokkeerde jaar of t/m de laatste periode van het laatst afgesloten geblokkeerde boekjaar. Vul de velden Afschrijving initieel t/m boekjaar en Afschrijving initieel t/m periode in en vul bij Afschrijving initieel het totale bedrag in dat al is afgeschreven. Controleer wel eerst in de periodetabel Vaste Activa of het laatst afgesloten boekjaar is geblokkeerd.

 17. Vul een waarde in bij Bedrag afschrijving (vervroegd) en Aantal jaren vervroegde afschr. in als je het actief vervroegd wilt afschrijven.
 18. Klik op: Volgende.

  In deze stap kun je een afbeelding vastleggen.

Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Actief
 2. Nieuw actief toevoegen
 3. Actief toevoegen via inkoopfactuur
 4. Bestaand actief met afschrijvingen toevoegen
 5. Actief voor willekeurig afschrijven toevoegen
 6. Gekoppeld actief aan actief toevoegen
 7. Project aan actief toevoegen
 8. Subsidie aan actief toevoegen
 9. Subsidie bij actief verwijderen
 10. Investering aan actief toevoegen
 11. Importeren Vaste Activa

Process

Mutatie Gegevens

Work area

Financieel