Actief

Je voegt activa handmatig toe, of automatisch vanuit een inkoopfactuur. Je kunt een subsidie toevoegen voor (een deel van) de waarde. Gerelateerde activa kun je aan elkaar koppelen. Het is mogelijk om de waarde van een actief te wijzigen met een (des)investering.

Beschrijving

Je voegt een actief toe, als de waarde boven het grensbedrag ligt (€ 450,00). Is de waarde lager, dan moet je de waarde opvoeren als kosten voor dat jaar en mag je niet afschrijven.

Werkwijze