Afschrijvingskosten op een project boeken

Je kunt een project bij een actief in je vaste activa administratie vastleggen. Het vastleggen van een project bij een activa leidt tot een afschrijvingsboeking op dit project bij het journaliseren.

Hiermee kun je de afschrijvingskosten van materieel op een project vastleggen. Door de afschrijvingskosten van het materieel ook als projectkosten vast te leggen krijg je beter inzicht in het resultaat van het project.

Je kunt er ook voor zorgen dat de afschrijving tijdsafhankelijk op de juiste verbijzonderingscode wordt gejournaliseerd. Dit moet je eerst inrichten.

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 2.

Inhoud

Project aan actief toevoegen

Je kunt een project bij een actief vastleggen. Dit gebruik je als je de afschrijvingskosten van dit actief op een project wilt vastleggen. Bij het journaliseren leidt dit tot een afschrijvingsboeking op dit project. Bij verkoop van het actief worden ook journaalposten gegenereerd en op het project geboekt.

Per actief kun je één project vastleggen.

De projectboeking kan overigens alleen voor afschrijvingskosten en de verkoop van het actief, er wordt geen projectboeking voor subsidies gemaakt en geen integratie naar vrije dimensies.

Project aan een actief toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Vaste activa / Actief.
 2. Open de eigenschappen van het gewenste actief.
 3. Ga naar het tabblad: Project.

 4. Selecteer het project bij Project.
 5. Vul een waarde in bij Projectfase als dit van toepassing is.
 6. Selecteer de Itemcode.
 7. Vul de velden Bewakingscode en Type projectkosten in als je met de Bouw werkt.
 8. Ga naar het tabblad: Financieel als je tijdsafhankelijk wilt afschrijven op de verbijzonderingscode in het project.
 9. Vink Tijdsafhankelijke [verbijzonderingsas] op basis van project aan.
 10. Vul de waarde van de verbijzonderingsas. Bijvoorbeeld 'Vestiging zuid' bij verbijzonderingsas 'Vestiging'.
 11. Klik op: Opslaan en sluiten.

Afschrijvingskosten journaliseren met projectboeking

Bij het journaliseren van de afschrijving wordt een extra projectboeking gemaakt als op het moment van journaliseren bij het actief op het tabblad Project, de projectvelden gevuld zijn.

Om projectboekingen te kunnen maken moet je de grootboekrekening(en) voor de afschrijvingskosten hebben ingesteld voor projectboeking toestaan bij de grootboekrekening. De betreffende grootboekrekeningen zijn vastgelegd in de activagroep.

Je kunt de afschrijvingskosten doorbelasten aan de klant als het veld Doorbelasten aangevinkt staat op het project, projectfase en item (artikel).

Als je een actief met een project hebt gejournaliseerd dan kun je het project niet verwijderen of wijzigen. Mocht dit toch nodig zijn dan kun je, als hiervoor geautoriseerd bent, de journalisering terugdraaien met de actie Terugdraaien journalisering om deze op nul te stellen. Bij het terugdraaien van de journaalpost wordt een tegenboeking op het project gemaakt.

Je journaliseert de afschrijvingen via het gebruikelijke proces van journaliseren van vaste activa.

Journaliseren afschrijvingen

Journaalposten vaste activa raadplegen

Controleoverzicht vaste activa boekhouding raadplegen

Direct naar

 1. Actief
 2. Nieuw actief toevoegen
 3. Actief toevoegen via inkoopfactuur
 4. Bestaand actief met afschrijvingen toevoegen
 5. Actief voor willekeurig afschrijven toevoegen
 6. Gekoppeld actief aan actief toevoegen
 7. Project aan actief toevoegen
 8. Subsidie aan actief toevoegen
 9. Subsidie bij actief verwijderen
 10. Investering aan actief toevoegen
 11. Importeren Vaste Activa