Overzicht journaalposten Vaste activa

Deze tabel geef je een overzicht van de journaalposten die Profit automatisch genereert en welke je handmatig moet boeken.

Profit genereert een van de volgende journaalposten:

Rekening Afschrijvingskosten

-,-

 

Aan Rekening Afschrijving

 

-,-

Indien bij het actief een subsidie aanwezig is, waarvan het bedrag vrijvalt met een egalisatiereserve, ontstaat de volgende journaalpost:

Rekening Egalisatie subsidies

-,-

 

Aan Rekening Vrijval subsidies

 

-,-

Bij aanvang

Situatie

Journaalpost

Boeking

Bedrag

De stand van de beginbalans

Materiële vaste activa

Aan Beginbalans

Handmatig

Som van aanschaf + additionele kosten – bedrag herinvestering en geboekt subsidie

De stand van de beginbalans

Beginbalans
Aan afschrijving MVA

Handmatig

Som van de afschrijvingstermijnen

Bij aanschaf

Situatie

Journaalpost

Boeking

Bedrag

Aanschaf via inkoopfactuur

Materiële vaste activa

BTW te vorderen

Aan Crediteuren

Handmatig

Bedrag aanschaf + additionele kosten

Aanschaf via Bank

Materiële vaste activa
Aan Bank

Handmatig

Bedrag aanschaf + additionele kosten

Overboeking herinvesteringsreserve

Algemene herinvesteringsreserve

Aan Materiële VA

Handmatig

Bedrag herinvestering

Bij ontvangen subsidies

Situatie

Journaalpost

Boeking

Bedrag

Ontvangen subsidie direct op aanschafwaarde

Bank

Aan Materiële VA

Handmatig

Bedrag ontvangen subsidie

Ontvangen subsidie via egalisatierekening

Bank

Aan Egalisatierekening subsidie

Handmatig

Bedrag ontvangen subsidie

Bij periodieke afschrijving

Situatie

Journaalpost

Boeking

Bedrag

Afschrijving

Afschrijvingskosten

Aan Afschrijving MVA

Automatisch

Bedrag aanschaf + additionele kosten

Vrijval subsidie

Egalisatierekeningsubsidie
Aan Vrijval subsidie

Automatisch

Bedrag aanschaf + additionele kosten

Bij verkoop

Situatie

Journaalpost

Boeking

Bedrag

Tussenrekening verkoop

Tussenrekening verkoop

 

Automatisch

Bedrag te ontvangen verkoop

Desinvestering

Aan Materiële VA

Automatisch

Bedrag aanschaf + additionele kosten verminderd met bedrag herinvestering en direct geboekte subsidies

Tegenboeking afschrijving

Afschrijving materiële VA

 

Automatisch

Som van de afschrijvingstermijnen

Of Winst naar W&V

Aan Winst verkoop MVA

Automatisch

Bedrag winst

Of Verlies naar W&V

Verlies bij verkoop MVA

Automatisch

Bedrag verlies

OF Winst naar reserve

Aan Herinvesteringsreserve

Automatisch

Bedrag winst

Of Winst naar vervangend actief

Aan Materiële vaste activa

Automatisch

Bedrag winst

Direct naar

 1. Vaste activa afschrijven
 2. Overzicht journaalposten
 3. Afschrijvingsmethoden vaste activa
 4. Vervroegd afschrijven vaste activa
 5. Journalisering vaste activa
 6. Vaste activa journaliseren via uitwerken kolommenbalans
 7. Terugdraaien journalisering vaste activa
 8. Journaalposten vaste activa raadplegen
 9. Afschrijvingstermijnen raadplegen
 10. Afschrijvingsstaat raadplegen
 11. Bestaand actief met afschrijvingen toevoegen
 12. Importeren Vaste Activa
 13. Controleoverzicht vaste activa raadplegen