Vaste activa afschrijven

Het afschrijven van vaste activa bestaat uit het journaliseren van het periodieke afschrijvingsbedrag gedurende de afschrijvingstermijn.

Beschrijving

Je kunt activa fiscaal of commercieel afschrijven. Je bepaalt of je beide methodes gebruikt, of één van beide. Deze methode bepaal je eenmalig bij het inrichten van vast activa.

  • Fiscaal afschrijven

    Je schrijft af volgens een methode die fiscaal is toegestaan en je journaliseert de betreffende afschrijving.

  • Commercieel afschrijven

    Je schrijft af volgens een alternatieve methode die in bedrijfsadministratief opzicht een beter zicht geeft op het resultaat.

De afschrijvingstermijn is afhankelijk van de gekozen Afschrijvingsmethode en het Type actief. Profit verdeelt de afschrijvingen per jaar over de perioden in de activa periodetabel. Tijdens het afschrijven vindt een afronding plaats, zoals ingesteld bij de activagroep.

Als je alle termijnen in een bepaald boekjaar hebt afgeschreven, kun je het boekjaar in de financiële periodetabel blokkeren. Hiermee sluit je het boekjaar af voor boekingen. Wanneer nodig, kun je het boekjaar eventueel heropenen door dit te deblokkeren.

Vervroegd afschrijven

Bij fiscale afschrijving is het in bepaalde gevallen toegestaan om een actief over een aantal jaar voor een extra bedrag af te schrijven. Deze vervroegde afschrijving komt bovenop de gewone afschrijving, door het bedrag dat je extra wilt afschrijven te delen door het aantal openstaande termijnen. Doordat je een hogere afschrijving per periode hebt, heb je het actief eerder afgeschreven. Profit verwijdert alle overbodige termijnen. Je kunt een actief vervroegd afschrijven als er nog niet gejournaliseerd is. Als er al gejournaliseerd is kun je de journaalposten hiervan terugdraaien.

Werkwijze

Zie ook