Afschrijvingsmethoden vaste activa

Profit ondersteunt de volgende afschrijvingsmethoden:

 • Percentage lineaire afschrijving

  Je schrijft per jaar een vast percentage af van het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde.

  Formule: afschrijving per jaar = (aanschafwaarde + additionele kosten - restwaarde) / vermoedelijke gebruiksduur

  Voorbeeld:

 • Bedrag lineaire afschrijving

  Je legt een vast jaarbedrag voor de afschrijvingen vast. In het laatste afschrijvingsjaar schrijf je eventuele verschillen ten opzichte van het totaal af te schrijven bedrag af.

 • Direct afschrijven

  Je schrijft het actief volledig af in het eerste jaar. Het actief is wel geregistreerd in vaste activa, eventueel voor een opgegeven restwaarde. Journalisering van de volledige afschrijving vindt plaats in het eerste jaar.

 • Willekeurig afschrijven

  Je bent vrij in het bepalen van de jaarlijkse afschrijving (alleen toegestaan bij fiscale afschrijving). Hierdoor kun je het resultaat van de onderneming beïnvloeden. Dit mag normaliter alleen gebruikt worden bij een startende onderneming.

 • Degressieve methode (België)

  Bij deze methode schrijf je de eerste jaren het lineaire percentage dubbel af. Vanaf het jaar dat het af te schrijven bedrag lager is dan het normale lineaire bedrag, schrijf je verder lineair af. Bij deze methode houdt Profit rekening dat de annuïteit bij degressief afschrijven niet meer bedraagt dan 40% van de aanschafwaarde. Het afschrijvingsbedrag mag namelijk wettelijk in België maximaal 40% bedragen van de aanschafwaarde.

  Voorbeeld:

 • Percentage van de boekwaarde

  Je schrijft per jaar een vast percentage af van de boekwaarde. Je schrijft af totdat de restwaarde of de bodemwaarde van het actief is bereikt. Kies je voor deze afschrijvingsmethode? Dan moet je bij het aanmaken van het actief het Afschrijvingstermijn en % Afschrijving en de Restwaarde invullen. Vul je twee van de drie velden in, dan berekent Profit automatisch de waarde van het derde veld. Bijvoorbeeld: Profit berekent automatisch de restwaarde na het invullen van de aanschafwaarde, het afschrijvingstermijn en het percentage. Deze afschrijvingsmethode is met name bedoeld voor de Agro-branche.

  Formule:

  De onderstaande formule is bedoeld voor het berekenen van het percentage op basis van de restwaarde, het aantal jaren en de aanschafwaarde. Vul je twee van de drie velden uit de formule in (aantal jaar, percentage, restwaarde), dan berekent Profit automatisch de waarde van het derde veld. De n in deze formule staat voor het aantal jaren waarin je wenst af te schrijven.

  Fin_Afschrijvingsmethoden vaste activa (40)

  Voorbeeld:

  Bij de afschrijvingsmethode Percentage van de boekwaarde is het mogelijk om het afschrijvingstermijn leeg te maken, vervolgens het afschrijvingspercentage en de restwaarde in te vullen. Hierna wordt het aantal jaren afschrijvingstermijn berekend en tevens weer de restwaarde aangepast, omdat in Profit met gehele jaren als afschrijvingstermijn wordt gerekend.

  Mocht de activa na deze afschrijvingstermijnen toch behouden blijven, dan kan vervolgens door een lagere restwaarde in te voeren een volgend nieuw afschrijvingsregime worden ingevoerd bij hetzelfde actief.

Direct naar

 1. Vaste activa afschrijven
 2. Overzicht journaalposten
 3. Afschrijvingsmethoden vaste activa
 4. Vervroegd afschrijven vaste activa
 5. Journalisering vaste activa
 6. Vaste activa journaliseren via uitwerken kolommenbalans
 7. Terugdraaien journalisering vaste activa
 8. Journaalposten vaste activa raadplegen
 9. Afschrijvingstermijnen raadplegen
 10. Afschrijvingsstaat raadplegen
 11. Bestaand actief met afschrijvingen toevoegen
 12. Importeren Vaste Activa
 13. Controleoverzicht vaste activa raadplegen