thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Doorboeken van facturen en kosten/opbrengsten in Financieel (projectboeking) inrichten

Je kunt facturen en kosten die je boekt in Profit Financieel, doorboeken naar de nacalculatie van een project in Profit Projecten. Voor de inrichting hiervan hoef je alleen bij de betreffende grootboekrekeningen aan te geven dat deze doorboeking is toegestaan of zelfs verplicht is.

Bij het boeken van een inkoopfactuur bepaalt Profit standaard de btw-plicht op basis van de crediteur.

Het is ook mogelijk om de btw-plicht te laten bepalen op basis van het project waar je de kosten op boekt. Als je bij het boeken van een inkoopfactuur op een project een afwijkende btw-plicht wilt hanteren dan de btw-plicht van de crediteur, dan kun je deze functionaliteit apart activeren en inrichten.

Inhoud

Grootboekrekening voor projectboeking in Financieel

Als je inkoopfacturen of kosten wilt doorboeken vanuit de financiële administratie, moet je eerst aangeven bij welke grootboekrekeningen deze doorboeking is toegestaan of zelfs verplicht is. Zodra er doorgeboekte mutaties op een grootboekrekening aanwezig zijn kun je deze instelling niet meer wijzigen.

Je hebt de volgende mogelijkheden:

 • Geen projectboeking - Als je hiervoor kiest kun je boekingen voor de betreffende grootboekrekening niet doorboeken naar de nacalculatie van een project.
 • Projectboeking toegestaan - Als je hiervoor kiest kun je boekingen voor de betreffende grootboekrekening doorboeken naar de nacalculatie van een project maar het is niet verplicht om voor de betreffende grootboekrekening door te boeken naar een project.
 • Projectboeking verplicht - Als je hiervoor kiest ben je verplicht de boekingen voor de betreffende grootboekrekening naar de nacalculatie van een project door te boeken.

  Let op:

  De projectboeking is ook verplicht bij Projectboeking toegestaan als je in de inkoopfactuurregel een project hebt ingevuld en Btw-plicht per project (inkoop) hebt ingericht.

Grootboekrekening instellen voor projectboeking:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Grootboekrekening.
 2. Open de eigenschappen van de grootboekrekening.
 3. Ga naar het tabblad: Extra.
 4. Selecteer op welke manier je door wilt boeken naar Profit Projecten in het veld Doorboeken projecten.
 5. Klik op: OK.
Vrij veld voor projectboeking Financieel inrichten

Je kunt een of meerdere vrij velden opnemen als je facturen of kosten/opbrengsten doorboekt vanuit de financiële administratie naar projecten.

Hiermee kun je een waarde van een vrij veld invullen in de journaalpost in de kosten/opbrengstenregel in Financieel en deze waarde wordt naar het project doorgeboekt. Het vrije veld kun je dan raadplegen in analyses, rapporten en weergaven. Bijvoorbeeld in de weergave van nacalculatie, nacalculatieoverzicht, accorderen nacalculatieregels of Opbrengstmutatie. Het vrije veld kun je aan deze weergave(n) toevoegen.

Om dit in te richten voeg je het vrije veld toe in de Management Tool. Nadat je het vrije veld hebt aangemaakt voeg je het vrije veld toe aan de boekingslay-out van de financiële mutaties (Let op: deze voeg je niet toe in de boekingslay-out van de projectmutaties).

Je hebt de volgende mogelijkheden bij het doorboeken vanuit Financieel naar Projecten:

 • Doorboeken financieel vanuit een inkoopdagboek:

  Hiervoor voeg je vrije velden toe in financiële mutatie en in de nacalculatieregel.

 • Doorboeken financieel vanuit een verkoopdagboek:

  Hiervoor voeg je vrije velden toevoegen in financiële mutatie en in opbrengst projecten.

Je kunt hetzelfde vrije veld ook doorboeken naar de projectopbrengst (als je in een verkoopdagboek boekt) en de nacalculatie (als je in een inkoopdagboek boekt).

Je kunt deze vrije velden ook aan projectfacturen toevoegen.

Vrije velden toevoegen in financiële mutatie en nacalculatie regel:

Je voegt het vrije veld toe in de financiële mutatie en in de Nacalculatieregel..

Let op:  

Het vrije veld moet dezelfde instellingen hebben: Label, Veldtype, Veldlengte en de voorkeurwaarde moeten aan elkaar gelijk zijn.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
 2. Open de eigenschappen van de functiegroep Financiële mutatie.
 3. Klik op Ja bij de melding..
 4. Selecteer (in het linkermenu) het bestand Financiële mutatie.
 5. Ga naar het tabblad: Velden, in het rechtermenu.
 6. Klik op: Nieuw
 7. Vul de velden in.

  Pro_Vrij veld in projectboeking opnemen

 8. Sluit de openstaande vensters.
 9. Sluit de Management tool
 10. Open de omgeving om de wijzigingen door te voeren.

  Let op: 

  Onthoudt de veldinstellingen, de veldinstellingen heb je nodig in de volgende stappen!

 11. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
 12. Open de eigenschappen van de functiegroep Nacalculatie.
 13. Klik op Ja bij de melding..
 14. Selecteer (in het linkermenu) het bestand Nacalculatie.
 15. Ga naar het tabblad: Velden, in het rechtermenu.
 16. Klik op: Nieuw
 17. Vul de velden in.

 18. Sluit de openstaande vensters.
 19. Open de omgeving om de wijzigingen door te voeren.

Vrije veld toevoegen in opbrengst project:

In dit voorbeeld voeg je het vrije veld toe in de Opbrengsregel.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
 2. Dubbelklik op functiegroep Projectfactuur.
 3. Klik, bij de melding, op Ja.
 4. Selecteer (in het linkermenu) het bestand Opbrengst projecten.
 5. Ga naar het tabblad: Velden (in het rechtermenu).
 6. Klik op: Nieuw
 7. Vul de velden in. (Met dezelfde veldinstellingen als bij Financiële mutatie):

  Pro_Vrij veld in projectboeking opnemen (20)

 8. Sluit de openstaande vensters.
 9. Open de omgeving om de wijzigingen door te voeren.

Op elk benodigd niveau is nu het vrije veld aangemaakt. Nu moeten we het veld opnemen in de boekingslay-out voor het boeken van financiële mutaties. (N.B. niet in de boekingslay-out van de projectmutaties).

Vrij veld opnemen in de boekingslay-out van financiële mutaties:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
 2. Open de eigenschappen van je eigen boekingslay-out voor het boeken van de financiële mutatie, bijvoorbeeld Financiële mutaties (Inkoopboeking).

  Let op: 

  Als je nog geen eigen boekingslay-out hebt moet je die nu eerst aanmaken.

 3. Ga naar het tabblad: Regel.
 4. Klik op: de + voor Regel velden.

  Pro_Vrij veld in projectboeking opnemen (30)

 5. Sleep het veld Emballage naar de voorbeeld regel onder Regel indeling.
 6. Klik op: OK.  om de wijzigingen op te slaan.
 7. Controleer of koppel deze nieuwe boekingslay-out aan het betreffende dagboek.

Zie ook:

Doorboeken inkoopfacturen met btw-plicht per project inrichten

Je kunt inkoopfacturen en kosten die je boekt in Profit Financieel, doorboeken naar de nacalculatie van een project in Profit Projecten. Bij het boeken van een inkoopfactuur bepaalt Profit standaard de btw-plicht op basis van de crediteur, maar het is ook mogelijk om de btw-plicht te laten bepalen op basis van het project waar je de kosten op boekt.

Dit richt je in als je te maken hebt met projecten die plaatsvinden op een andere locatie dan de vestigingslocatie van de crediteur en waarvan de btw-plicht afwijkt van de btw-plicht van de crediteur.

Als je bij het boeken van een inkoopfactuur op een project een afwijkende btw-plicht wilt hanteren dan de btw-plicht van de crediteur, dan moet je deze functionaliteit eerst activeren en inrichten.

Het activeren van deze functionaliteit heeft het volgende effect:

 • Het tabblad Btw inkoop komt beschikbaar in de eigenschappen van een project. Op dit tabblad vul je de Btw-plicht en de Voorkeur btw-code van een project in als je wilt afwijken van de btw-plicht van de crediteur. Dit tabblad moet je eerst autoriseren.
 • Het veld Project komt beschikbaar voor financiële mutaties in het dagboek inkoop. Dit veld voeg je toe aan de boekingslay-out voor inkoopfacturen. In dit veld kun je optioneel tijdens het boeken van een inkoopfactuur voor een project het project invullen, zodat Profit de btw-plicht bepaalt op basis van het project in plaats van de btw-plicht van de crediteur.

Stappen van inrichten

Onderstaande procedures doorloop je voor het inrichten van doorboeken inkoopfacturen met btw-plicht per project

Functionaliteit btw-plicht per project (inkoop) activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces zal namelijk altijd een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de live-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

 • Btw-plicht per project (inkoop)

Activering inschakelen in een omgeving

Btw-plicht per project autoriseren

Autoriseer het tabblad Btw inkoop voor projecten om toegangsrecht te geven aan dit tabblad.

Tabblad BTW inkoop voor projecten autoriseren:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Selecteer de groep of gebruiker die je wilt autoriseren.
 3. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 4. Ga naar: Project / Project / Project / Tabbladen / Btw inkoop om dit tabblad te autoriseren.

  Pro_Btw-plicht per project autoriseren

 5. Selecteer een keuze voor het toegangsrecht: Geen toegang, Alleen bekijken of Onderhouden.
 6. Sluit de Autorisatie tool.
 7. Klik op Ja bij de melding..

De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.

Boekingslay-out inkoopfacturen inrichten voor btw-plicht per project

Je voegt het veld Project toe aan de boekingsregel van de boekingslay-out voor inkoopfacturen. Hier kun je optioneel tijdens het boeken van een inkoopfactuur voor een project het project invullen, zodat Profit de btw-plicht bepaalt op basis van het project in plaats van de btw-plicht van de crediteur.

Boekingslay-out toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
 2. Open de boekingslay-out voor financiële inkoopboekingen.
 3. Ga naar het tabblad: Regel.
 4. Voeg het veld Project toe aan de boekingsregel, als deze er nog niet staat.
 5. Klik op: OK.
 6. Koppel de boekingslay-out aan het inkoopdagboek.
Boekingslay-out koppelen aan dagboek voor btw-plicht per project

Je koppelt de boekingslay-out met het projectveld aan het dagboek.

Boekingslay-out koppelen aan dagboek voor btw-plicht per project:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Dagboek.
 2. Open de eigenschappen van het Inkoopboek.
 3. Ga naar het tabblad: Lay-out.
 4. Selecteer bij Boeken de boekingslay-out met het projectveld.
 5. Klik op: OK.

Grootboekrekening instellen voor projectboeking

Zie: Grootboekrekening voor projectboeking in Financieel

Btw-plicht en btw-code per project toevoegen

Je vult de btw-plicht en voorkeur btw-code in bij een project als je wilt dat Profit deze btw-plicht toepast bij het boeken van een inkoopfactuur op het project. Hiermee kun je afwijken van de btw-plicht van de crediteur (de uitvoerder) in het geval dat de projectlocatie afwijkt van de vestigingslocatie van de crediteur.

Als je niets invult dan kijkt Profit naar de standaard inrichting, dat wil zeggen de btw-plicht van de crediteur.

Btw-plicht en btw-code per project toevoegen:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Ga naar het tabblad: Btw inkoop.
 4. Vul Btw-plicht in als deze voor het project afwijkt van de btw-plicht van de crediteur.

  Let op:

  Als je hier de btw-plicht Inkopen binnen EU of Verlegd van invult, dan is het btw-nummer bij de crediteur vereist. Controleer in dat geval of bij de crediteur van het project het btw-nummer is ingevuld, op het tabblad Crediteur.

 5. Vul Voorkeur btw-code in.

  Je kunt dit veld alleen invullen als je Btw-plicht hebt ingevuld. Je kunt alleen een btw-code selecteren behorend bij de gekozen btw-plicht.

  Als je niets invult dan neemt Profit de btw-code over van de grootboekrekening als je een inkoopfactuur boekt op dit project.

 6. Klik op: Voltooien
Zie ook

Process

Nacalculatie

Work area

Projecten