Verbijzonderingskoppeling toevoegen

Je kunt verbijzonderingskoppelingen vastleggen voor de integratie van verbijzonderingen met Profit Financieel. Hiermee worden dan de opbrengstboekingen van de facturen in Profit Financieel geregistreerd per kostenplaats (product, afdeling, rayon, e.d.).

Door het verbijzonderen per kostenplaats (verbijzonderingscode) krijg je meer inzicht en dus mogelijkheden tot bijsturen.

Je kunt vanuit Profit Ordermanagement (verkoop, en eventueel inkoop), bij projecten en abonnementen per geactiveerde as de verbijzondering instellen. Je kunt op een aantal standaardgegevens verbijzonderen, zoals op artikel-/integratiegroep, itemcode, magazijn, etc. Je kunt ook op vrije velden verbijzonderen.

Verbijzonderingskoppeling toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verbijzonderingskoppeling.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer op welke as je wilt verbijzonderen.
 4. Selecteer het type koppeling van de factuurverbijzondering.

  Voor Profit Ordermanagement gebruik je Inkoop of Verkoop.

  Voor Intercompany in Profit Projecten gebruik je Intercompany opbrengst of Intercompany inkoop.

 5. Selecteer op welk veld in de factuur je wilt verbijzonderen bij Veld. Bijvoorbeeld op artikel-/integratiegroep, itemcode, magazijn, etc. Eventueel kun je ook ook op vrije dimensies koppelen.
 6. Klik op: Voltooien.

Je kunt een verbijzonderingskoppeling niet wijzigen, wel kun je de oude koppeling verwijderen en een nieuwe koppeling toevoegen.

Zie ook:

Direct naar

 1. Journalisering inrichten
 2. Integratiesoorten inrichten
 3. Integratierekeningen inrichten
 4. Verbijzonderingskoppelingen inrichten