Samenhang Profit Ordermanagement met Profit Financieel

Vanuit het Inkoop- en Verkoopproces en de Voorraadadministratie heb je te maken met Profit Financieel. De waarde van de inkopen, verkopen en voorraad bepalen immers of je winst maakt. Daarom maak je vanuit deze drie onderdelen, mits je daarvan gebruik maakt, koppelingen met Profit Financieel. Deze koppelingen noemen we de Integratiesoorten.

Log_Structuur logistiek en integratie - met Financieel 2

Voor ieder Ordermanagement proces heb je minstens één Integratiesoort. Dus voor het inkoopproces heb je één integratiesoort, maar je kunt er ook meer hebben. Hetzelfde geldt voor Voorraad en Verkoop. Welke integratiesoorten je nodig hebt en inricht, beslis je in overleg met de financiële afdeling en de consultant. Je legt daarbij vast op welke grootboekrekeningen je bepaalde handelingen en kosten wilt boeken.

Niveaus van integratie

De integratie kun je (laten) vastleggen op twee hoofdniveaus, met mogelijkheden om daarvan af te wijken.

  • Integratiesoort = hierin leg je per integratiesoort de dagboeken vast. Je kunt in de Inkooprelatie-/Verkooprelatieprofielen afwijkende dagboeken voor facturen en creditnota's voor het inkoop- of het verkoopproces vastleggen.
  • Artikelgroep = hierin leg je per artikelgroep de grootboekrekeningen vast. Afwijkende grootboekrekeningen voor het boeken van opbrengsten en creditering van werksoorten en kosten, kun je eventueel in een Integratiegroep vastleggen.

Direct naar

  1. Integratie Ordermanagement met Financieel, Projecten, etc.
  2. Integratie Profit Ordermanagement met Profit Financieel
  3. Integratiesoorten voor Ordermanagement
  4. Ontvangsten journaliseren inrichten
  5. Verbijzondering journalisering vanuit Ordermanagement inrichten
  6. Artikelgroepen inrichten voor integratie
  7. Stamgegevens in meerdere Profit-modules
  8. Stamgegevens autoriseren