Inkooprelatie/crediteur in InSite inrichten

Het inrichten van inkooprelaties/crediteuren in InSite bestaat uit het activeren van typen pagina's en het toevoegen van een menu-item. Verder autoriseer je de functionaliteit. Zie ook het inrichten van verkooprelaties/debiteuren.

Inhoud

InSite inrichten

In InSite bestaat een verschil in de weergaven voor inkoop-/verkooprelatie en crediteur/debiteur. Inkooprelaties toont in de weergave alle inkooprelaties, terwijl Crediteuren in de weergave alleen inkooprelaties toont die crediteur zijn. (hierbij is het veld Is crediteur aangevinkt).

Type pagina activeren:

 1. Open Profit.
 2. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Site.
 3. Open de eigenschappen van de site.
 4. Ga naar het tabblad: Typen pagina.
 5. Vink Geactiveerd aan achter Crediteuren.
 6. Vink Geactiveerd aan achter de gegevens die je in InSite bij de crediteuren wilt tonen. Bijvoorbeeld bij Facturen, Financiële mutaties, Inkoopfacturen, Communicatiegegevens, Nacalculatie, Openstaande posten en Projecten.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.
 8. Pas InSite aan voor het raadplegen en toevoegen van inkooprelaties/crediteuren.
Profiel en workflow inrichten

Je maakt het vastleggen van inkooprelaties makkelijk met profielen. In een profiel kun je bepaalde velden een standaardwaarde geven en ervoor zorgen, dat de gebruiker alleen de relevante velden hoeft in te vullen. Hierdoor kun je onderscheid maken tussen bijvoorbeeld binnenlandse inkooprelatie, buitenlandse inkooprelatie, etc.

De volgende onderdelen zijn optioneel:

 • Je kunt in InSite een nieuwe inkooprelatie aanmaken via de workflow. Pas na akkoord is de nieuwe inkooprelatie aangemaakt in Profit (en de eventuele contactpersoon).

  Bij het aanmaken van een inkooprelatie via Profit, een import of een UpdateConnector wordt de workflow niet toegepast. Ook bij het aanpassen van een inkooprelatie wordt geen workflow toegepast.

 • Met de nieuwe inkooprelatie direct een nieuwe contactpersoon toevoegen.

Workflow inrichten:

Als je geen workflow gebruikt, sla je deze stappen over en ga je door met Profiel inrichten.

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open het type dossieritem Inkooprelatie (Profit).
 3. Richt de workflow in. Je kunt de standaardworkflow Inkooprelatie (Profit) niet gebruiken, wel kun je deze kopiëren en de kopie aanpassen.

Profiel inrichten:

Als je een nieuw profiel aanmaakt, ontstaat er een nieuwe InSite-pagina. Deze pagina moet je autoriseren.

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Open een aanmaakprofiel voor een inkooprelatie.
 3. Als je de workflow wilt gebruiken, koppel je de workflow en het beoordelingsprofiel. Je kunt hetzelfde beoordelingsprofiel koppelen aan meerdere aanmaakprofielen. Je bepaalt in het beoordelingsprofiel of de beoordelaar de gegevens van de inkooprelatie mag aanpassen.
 4. Als je geen workflow wilt gebruiken, koppel dan geen workflow.

  Let op:

  Zodra je een workflow koppelt, zal deze toegepast worden bij het aanmaken van nieuwe inkooprelaties via dit profiel.

Let op:

Het veld Bedrijfsinformatie via is alleen beschikbaar in een omgeving waarin de activeringen Nederland (functionaliteit) en België (functionaliteit) beide zijn ingeschakeld.

 1. Selecteer een waarde in het veld Bedrijfsinformatie via. Hier bepaal je of je bij het aanmaken van een nieuwe organisatie zoekt in de bestanden van de Kamer van Koophandel (Nederland) of Graydon (België).
 2. Richt de contexten in.

 3. Geef aan of je ook een contactpersoon wilt aanmaken en richt de contexten Contactpersoon en Persoon in.

Autorisatie:

Voor het beoordelen via de workflow gebruik je de pagina Beoordelen inkooprelatie, deze maakt deel uit van de standaard functionaliteit Inkooprelatie beheren (Profit).

Nieuwe bankrekening bij bestaande organisatie, inkooprelatie of verkooprelatie

Je kunt via InSite een bankrekening toevoegen bij een bestaande organisatie, inkooprelatie of verkooprelatie. Hierbij is het mogelijk de nieuwe bankrekening direct via de workflow te beoordelen, voordat deze in betaalprocessen gebruikt kan worden. Voor meer informatie, zie Nieuwe bankrekening bij organisatie, inkoop- en verkooprelatie aanmaken.

Direct naar

 1. Inrichting inkooprelatie
 2. Autonummering opzetten
 3. Inkooprelatieprofiel
 4. Betaalwijze toevoegen
 5. Betaalvoorwaarde toevoegen
 6. Inkoper
 7. Voorkeurwaarden inkooprelatie instellen