thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verkooporders raadplegen

Je kunt via verschillende functies de toegevoegde orders raadplegen. Je kunt de eigenschappen van een toegevoegde order openen om deze te raadplegen en eventueel te wijzigen.

Raadplegen verkooporder in Profit:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder.
 2. Raadpleeg eventueel de status van de order(s).

  Bijvoorbeeld qua mogelijk uitleveren door het veld Gekoppelde inkooporderregels volledig geleverd (in de weergave Inkooporders geleverd genaamd) toe te voegen aan de weergave. Dit veld toont of er toewijzingen zijn naar inkooporders die volledig zijn ontvangen. Als het veld uit staat, is er minstens één toewijzing van een inkooporder die nog niet helemaal is ontvangen. Als er van de toegewezen inkooporders genoeg is ontvangen om de verkooporderregel uit te leveren, staat de vink aan. Er wordt niet naar productieorders gekeken. Hiermee kun je zien of een verkoopregel uitgeleverd kan worden.

  Zie ook: Raadplegen toewijzing inkoop aan verkooporders

 3. Selecteer de verkooporder.
 4. Klik op: Eigenschappen.
 5. Selecteer eventueel de boekingslay-out als er meerdere boekingslay-outs aanwezig zijn.

  Je ziet nu de boekingslay-out.

 6. Afhankelijk van de orderstatus kun je nog wijzigingen doorvoeren.
 7. Klik op: Voltooien.

Order raadplegen via verkooprelatie/debiteur

In de eigenschappen van de verkooprelatie kun je op het tabblad Orders, de orders en de orderregels raadplegen die toegevoegd zijn voor de verkooprelatie.

Orderregels raadplegen via artikel

In de eigenschappen van het artikel kun je op het tabblad Verkooporderregels de orderregels raadplegen die toegevoegd zijn voor het artikel.

Direct naar

 1. Verkooporder
 2. Verkooporder toevoegen
 3. Afroeporders
 4. Verkooporder met vooruitbetaling
 5. Verkooporder met aanbetaling
 6. Verkooporder raadplegen
 7. Verkooporder wijzigen
 8. Verkooporders verstrekken
 9. Toegewezen inkooporder
 10. Pakbon toevoegen vanuit verkooporder
 11. Verkooporder afhandelen

Process

Verkooporder

Work area

Ordermanagement